Khoa học

Sản phẩm, công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động

Tổng Liên đoàn chỉ đạo vận động cả 5 nhóm đối tượng tham gia Chương trình, trong đó, trọng tâm vận động là đoàn viên, công nhân lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình sáng kiến tiêu biểu trong công nhân lao động. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, theo thống kê trên hệ thống phần mềm trực tuyến, tổng giá trị làm lợi của những sáng kiến này ước tính hơn 33.000 tỷ đồng.

Chương trình một triệu sáng kiến được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xác định là hoạt động thi đua quan trọng nhất của các cấp Công đoàn và đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong giai đoạn 2022-2023. Ngay sau khi phát động, Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 46/HD-TLĐ ngày 30/12/2021, cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện của các cấp Công đoàn và khai trương Cổng trực tuyến Chương trình một triệu sáng kiến (địa chỉ: sangkien.congdoanvietnam.org) giúp đoàn viên, người lao động cả nước tiếp cận nhanh và được trực tiếp tham gia Chương trình một cách thuận lợi nhất, số lượng sáng kiến tham gia được đo lường chính xác, cập nhật liên tục 24/24 và công khai kết quả trên hệ thống phần mềm.

“Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” (từ ngày 21/4/2022 đến 31/5/2022) là thời điểm quan trọng nhất quyết định sự thành công trong giai đoạn 1 của Chương trình. Sau 40 ngày cao điểm, tổng số lượng sáng kiến cập nhập là 531.407 sáng kiến (đạt 76% kế hoạch giai đoạn 1 với số tăng trung bình 9.147 sáng kiến/ngày).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa cho biết, tính đến 24 giờ ngày 31/8, đã có hơn 2,4 triệu sáng kiến tham gia chương trình, với khoảng 2 triệu sáng kiến hợp lệ (đạt 203% chỉ tiêu). Nội dung của các sáng kiến rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ như: Tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động; tăng cường an toàn vệ sinh lao động, cải thiện đời sống và môi trường làm việc.

Giai đoạn 2 với tinh thần “Chủ trương mới, quyết liệt cao, kết quả sâu rộng”, Tổng Liên đoàn chỉ đạo vận động cả 5 nhóm đối tượng tham gia Chương trình, trong đó, trọng tâm vận động là đoàn viên, công nhân lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh, nhằm có thêm nhiều sáng kiến, đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp và quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đến thời điểm những tháng cuối cùng của Chương trình, dù đã hoàn thành chỉ tiêu cả Chương trình và đạt mốc một triệu sáng kiến trước đó 332 ngày, trong bối cảnh các cấp Công đoàn tập trung tổ chức đại hội nhưng quan điểm phấn đấu, nỗ lực không ngừng, không nghỉ tiếp tục lãnh đạo Tổng Liên đoàn chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tới các cấp Công đoàn trực thuộc.

Tổng Liên đoàn tiếp tục chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phần mềm, sàng lọc chất lượng sáng kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá kết quả và quá trình cập nhập sáng kiến của đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình.

Việc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức và lựa chọn đúng thời điểm tạo cao trào đã trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy, khích lệ đoàn viên tham gia thi đua nước rút để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, là nhân tố quyết định sự thành công của toàn bộ Chương trình./.

PV

Xem thêm