Thực thi chính sách

Tăng hiệu quả cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Quảng Bình

Quảng Bình luôn xác định cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Quang cảnh Hội thảo: (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

TTXVN - Sáng 24/11, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xác định chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo, công chức một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo sở, Trưởng phòng cải cách hành chính, các công chức liên quan của Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023; đồng thời, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 từ kinh nghiệm, thực tiễn của địa phương.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng phát biểu. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đại diện của Vụ Cải cách hành chính trình bày kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023; một số nội dung cơ bản về triển khai và kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, phương hướng, giải pháp triển khai năm 2023; một số nội dung cơ bản về việc triển khai và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, phương hướng, giải pháp triển khai năm 2023; quán triệt, đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2023, định hướng xây dựng, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong cho biết, công tác cải cách hành chính luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chủ động triển khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quảng Bình luôn xác định cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Từ đó, xây dựng các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong phát biểu. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung như: Nghiên cứu, áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, nhằm nâng cao tính khách quan, trung thực, công khai, minh bạch; tập trung thảo luận những kinh nghiệm của các địa phương trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong triển khai cải cách hành chính.

Dịp này, các đại biểu tham gia khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã; trao đổi về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, thông tin, tuyên truyền kết quả, tác động cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, người dân, xã hội của tỉnh Quảng Bình./.

Tá Chuyên

Xem thêm