Chính phủ hành động

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Bến Tre

Bến Tre

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về tình hình, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính.

Ông Phạm Minh Hùng, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Công trí/TTXVN)

TTXVN - Chiều 10/11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về tình hình, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 10 tháng năm 2023.

Tại buổi làm việc, Đoàn ghi nhận kết quả và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bến Tre trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính cần được khắc phục trong thời gian tới. Đoàn đề nghị tỉnh Bến Tre cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đối với công tác cải cách hành chính, nhất là xác định nhiệm vụ trọng tâm và bố trí nguồn lực để thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong năm 2024.

Bến Tre cần duy trì các biện pháp để phát huy những thành tựu đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm phải cụ thể, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và phải thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cảm ơn đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời báo cáo thêm về một số kết quả tích cực, những khó khăn của tỉnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục có giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra tại buổi làm việc này để công tác cải cách hành chính của tỉnh được chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới.

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Công trí/TTXVN)

Thông tin tại buổi làm việc cho thấy, căn cứ chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của địa phương, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác cách hành chính trong năm 2023. Đến nay, 16/35 nhiệm vụ trong kế hoạch của UBND tỉnh hoàn thành đúng thời gian quy định, 19 nhiệm vụ sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2023 và không có nhiệm vụ trễ hạn.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 115 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, tổng số 523 thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, giải quyết 1.314/1.437 thủ tục của 16 sở, ngành tỉnh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa theo đúng quy định.

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ cần số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.Tính đến ngày 25/10/2023, tỷ lệ hồ sơ số hóa trên địa bàn tỉnh đạt 50.3%. Có 2 thủ tục hành chính sử dụng lại kết quả số hóa đã có trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bến Tre đã sắp xếp giảm được 26 đầu mối thuộc sở gồm 20 phòng thuộc sở, ban, ngành và tương đương, 6 chi cục thuộc sở; giảm 53 phòng thuộc chi cục, ban thuộc sở; 9 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giảm 1 văn phòng chuyên trách ban chỉ đạo so với năm 2017. Giai đoạn 2021-2023, tỉnh đã thực hiện giảm được 812 biên chế, trong đó giảm được 22 biên chế công chức, đạt 1,24%; 790 biên chế viên chức, đạt 3,85% so với năm 2021.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Công trí/TTXVN)

Đến nay, toàn bộ cán bộ, công chức cấp tỉnh và hầu hết cán bộ, công chức cấp huyện, cán bộ cấp xã đã được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ và mạng Internet băng thông rộng. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai kết nối, sử dụng tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đến cấp xã; 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã được cấp tài khoản và sử dụng thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 61%…

Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Hưng Khánh Trung A, thị trấn Mỹ Phước Trung (huyện Mỏ Cày Bắc) và UBND huyện Mỏ Cày Bắc./.

Công Trí

Xem thêm