Chính phủ hành động

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả việc cải cách hành chính

Hải Dương

“Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính” là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

TTXVN - “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính” là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023 và triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ "Về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp" tại phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 3) do UBND tỉnh tổ chức ngày 10/11.

Trong 10 tháng năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã công bố 55 Quyết định chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính với tổng số có 403 thủ tục. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.940 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.554, cấp huyện 264, cấp xã 122 thủ tục; 100% thủ tục hành chính cập nhật công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh và tại Bộ phận Một cửa các cấp đúng quy định.

Đến hết tháng 10 năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 860.246 hồ sơ, giải quyết 844.567 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 98,8 %; số hồ sơ đã giải quyết quá hạn chiếm 1,10% và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, cấp, quản lý Căn cước công dân. Các sở, ngành số hóa thành phần hồ sơ đạt 99,79%, kết quả giải quyết đạt 99,59%; UBND cấp huyện, cấp xã, số hóa thành phần hồ sơ đạt 98,56%, kết quả giải quyết đạt 98,27%.

Đến 31/10, kết quả đánh giá, xếp hạng của Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỉnh Hải Dương đạt 77,32/100 điểm đứng thứ 12/63 tỉnh thành cả nước. Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trong những tháng đầu năm vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã thẳng thắn chỉ rõ, việc xử lý hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường còn chậm là do cán bộ của Sở vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng nhất là khi chuyển các Văn phòng Đăng ký đất đai từ các địa phương về Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa giải quyết xong các hồ sơ khi còn ở địa phương. Việc phối hợp giữa các sở, ngành vẫn còn chưa tốt.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, ông Lưu Văn Bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện quy trình liên thông, quy chế phối hợp nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết hành chính; đẩy mạnh thực hiện liên thông giữa các cơ quan không để xảy ra tình trạng mỗi sở, ngành “cát cứ” lĩnh vực mình phụ trách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Người đứng đầu sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đảm bảo thông suốt; hoàn thiện các tính năng, chức năng của hệ thống theo hướng thân thiện, dễ dùng, dễ khai thác; kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa hệ thống của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, nhất là giải quyết trên môi trường điện tử. Sở cần tích cực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống của tỉnh và đã đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để xác định rõ nguyên nhân, khẩn trường có khắc phục, xử lý… Các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại các thủ tục hành chính, kịp thời báo cáo những vướng mắc để sớm xử lý, giải quyết. Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tuyển dụng cán bộ có năng lực, bố trí vào các vị trí phù hợp để đẩy nhanh việc xử lý các thủ tục hành chính…/.


Mạnh Tú

Tin liên quan

Xem thêm