Quốc hội với Cử tri

Cử tri Tây Ninh kiến nghị nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành trong cải cách thủ tục hành chính

Tây Ninh

Cử tri Phan Văn Vĩnh, cử tri Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh kiến nghị cần bảo đảm sự liên kết, hài hòa giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) do các Luật này có sự ảnh hưởng mật thiết với nhau.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh giải đáp các kiến nghị của cử tri tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Phú /TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Nguyễn Đăng Duy, đại diện cử tri đơn vị Thanh tra tỉnh Tây Ninh kiến nghị, Quốc hội cần đề ra các giải pháp nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương trong cải cách thủ tục hành chính, sớm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia của từng ngành; tự động hóa các thủ tục tra cứu để giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ, sắp xếp lại bộ máy làm việc; đẩy nhanh đề án cải cách tiền lương, tinh giản biên chế; rà soát lại tất cả các kiến nghị Bộ, ngành Trung ương đã ghi nhận và cam kết sẽ điều chỉnh sửa đổi nhưng vẫn chưa thực hiện, từ đó đôn đốc, đẩy nhanh lộ trình điều chỉnh, sửa đổi để giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Theo cử tri Nguyễn Đăng Duy, muốn hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, cần có quy định rõ chế tài xử lý, cơ chế tự chịu trách nhiệm được giao. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý công khai, minh bạch về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; quy định trách nhiệm gắn với công tác cán bộ, góp phần tạo điều kiện để công chức thừa hành yên tâm công tác, mạnh dạn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Cử tri Nguyễn Thế Tân (thành phố Tây Ninh) kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo rộng rãi về việc tiếp xúc cử tri để người dân, cử tri có thể đăng ký tham gia, bày tỏ nguyện vọng; đề nghị tỉnh xem xét giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Cử tri Phan Văn Vĩnh, đại diện cử tri Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh kiến nghị cần bảo đảm sự liên kết, hài hòa giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) do các Luật này có sự ảnh hưởng mật thiết với nhau. Trong đó, cần chú ý đối tượng điều chỉnh của 3 luật này là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, vì đây là lực lượng rất quan trọng trong phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, sớm hoàn thiện quy định cấp Căn cước công dân cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (có quốc tịch Việt Nam); chấn chỉnh các hoạt động tín dụng trái phép, trá hình bằng hình thức huy động vốn, góp vốn các dự án bất động sản...

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái ghi nhận, tiếp thu và trả lời các ý kiến của cử tri.

Về kiến nghị cần thông tin rộng rãi các Hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện cho người dân được tham gia, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái cho biết, việc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội với người dân hiện nay không thể tổ chức rộng rãi đến toàn thể người dân, chỉ có thể mời các đại biểu đại diện, bởi hiện nay chưa có đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện đề xuất này. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc cử tri, các nội dung sẽ được thông tin rộng rãi đến người dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; người dân có ý kiến phản ánh khác có thể gửi trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh hoặc Cổng thông tin điện tử của Quốc hội.

Vấn đề quy hoạch cơ cở hạ tầng giao thông hiện nay còn nhiều bất cập, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái cho biết sẽ có định hướng, góp ý đến các ban, ngành liên quan để nghiên cứu quy hoạch, triển khai hạ tầng giao thông đảm bảo hài hòa, đồng bộ, không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các sở, ban, ngành địa phương xem xét, giải quyết theo quy định. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sẽ tổng hợp gửi đến các bộ, ngành để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Minh Phú

Tin liên quan

Xem thêm