Quốc hội với Cử tri

Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri

Lai Châu

Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu và các huyện, thành phố đảm bảo đúng thẩm quyền; thể thức, chất lượng nội dung từng bước được nâng lên.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

(TTXVN)- Ngày 6/10, tại huyện Nậm Nhùn, HĐND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Chu Lê Chinh nhấn mạnh, với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri”, Hội nghị đề xuất 3 vấn đề mang tính chất gợi mở để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận. Đó là những vấn đề chung về tiếp xúc cử tri và hoạt động tiếp xúc cử tri; thực trạng hoạt động tiếp xúc cử tri; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị còn được thông báo kết quả thực hiện các nội dung kết luận sau Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai được tổ chức tại huyện Tân Uyên tháng 9/2022. Qua theo dõi, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy: Với những nội dung, kinh nghiệm, giải pháp đã trao đổi, thảo luận tại Hội nghị lần thứ hai, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và các huyện, thành phố đã tiếp thu, nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn của địa phương. Công tác thẩm tra, chất lượng, phương pháp, cách thức thẩm tra của các ban HĐND các cấp đã được cải thiện, đúng quy trình theo luật định.

Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu và các huyện, thành phố đảm bảo đúng thẩm quyền; thể thức, chất lượng nội dung từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp có nơi chưa chặt chẽ. Quá trình thẩm tra của các ban HĐND có nội dung chưa nghiên cứu kỹ văn bản, chưa bám sát vào chủ trương, định hướng của cấp ủy, thực hiện đúng quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu đã giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026 cho HĐND huyện Sìn Hồ.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Chu Lê đề nghị, Thường trực HĐND các huyện, thành phố, các tổ đại biểu HĐND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đã trao đổi tại hội nghị vào hoạt động thực tiễn trong tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu, của cá nhân đại biểu HĐND một cách thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri theo hướng đổi mới, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đổi mới, phát huy hiệu quả hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; mở rộng các hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, ngoài địa bàn đơn vị ứng cử. Các đại biểu HĐND tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong việc hướng dẫn, giải thích cho cử tri về các chính sách của nhà nước, nghị quyết của HĐND./.

Trần Văn Hoàng

Xem thêm