Quốc hội với Cử tri

Bắc Ninh tạo đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Ninh

Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/10, Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra và thông qua 18 nghị quyết quan trọng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Với tinh thần luôn đồng hành, chia sẻ, trách nhiệm, chủ động phối hợp với UBND tỉnh để kịp thời giải quyết những nội dung, công việc đột xuất trong công tác quản lý nhà nước và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo các đột phá chiến lược, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; để bảo đảm chủ động, linh hoạt, với quan điểm “kịp thời, vì sự phát triển chung của tỉnh”, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Kỳ họp thứ 13 đã thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn khách quan đặt ra, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn; khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và phân bổ, điều hành ngân sách kịp thời, hiệu quả…

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết, gồm: Quy định hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, các câu lạc bộ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống tỉnh Bắc Ninh, các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngoài tỉnh; Điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức năm 2023…

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cụ thể hóa, triển khai tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023. Những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm cao của các đại biểu.

Kỳ họp cũng xem xét, quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (do chuyển công tác khác); bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Đăng Sâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2926. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 3 Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 17 Ủy viên UBND tỉnh. Riêng hai chức danh Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, không lấy phiếu tín nhiệm do vừa được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Đây là nội dung quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm; là một trong những hình thức thực hiện quyền giám sát của HĐND góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ./.

Thanh Thương

Xem thêm