Quốc hội với Cử tri

Bắc Ninh tập trung thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri

Bắc Ninh

Hoạt động tiếp xúc cử tri, cần tăng cường đối thoại, tạo diễn đàn để cử tri được trình bày ý chí và nguyện vọng; tập trung xử lý các vấn đề nóng.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

TTXVN-Chiều 27/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, giao ban công tác Quý III năm 2023.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, công tác chỉ đạo điều hành hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh đảm bảo công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, quá trình giám sát có nhiều đổi mới, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua hoạt động giám sát đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng cho các cấp, các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm pháp chế, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

Từ năm 2016 đến nay, Thường trực HĐND các cấp đã theo dõi, giám sát đối với 1.820 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong quá trình giám sát, đã đánh giá cụ thể về những mặt được, chưa được, chỉ rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của người giải quyết. Đồng thời có các đề xuất, kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm, nhất là xác định rõ lộ trình, nguồn lực, biện pháp khả thi để sớm giải quyết những vấn đề kéo dài, bức xúc trong nhân dân…

Cùng với công tác giám sát, từ năm 2016 đến nay, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh được đổi mới, đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm; sự phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ, phương thức tiến hành được cải tiến khoa học, giúp nâng cao hiệu quả cho công tác tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Bắc Ninh. 

Đại biểu dân cử tăng cường hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân. Cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh có ý thức cao hơn trong việc tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, đề đạt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình với các cấp ủy Đảng, chính quyền và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhằm phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.  

Quý III năm 2023, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chương trình công tác đã đề ra. Công tác giám sát được đảm bảo thực hiện theo nội dung nghị quyết về chương trình giám sát; cách thức giám sát được cải tiến, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức nhiều đợt giám sát chuyên đề, tập trung vào các vấn đề được nhân dân quan tâm.

Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ, chuyên đề tiếp tục được đổi mới thực hiện đúng quy định, quá trình điều hành kỳ họp ngày càng khoa học, đúng luật, chất lượng kỳ họp được nâng cao. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ngày càng chặt chẽ.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận chuyên đề về: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của HĐND, đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh”. Các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực hiện những vấn đề trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của HĐND các cấp.

Trên cơ sở phân tích ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, hội nghị nhận định để hoạt động giám sát và hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng “Chuyên nghiệp - Hiệu quả và Thực chất”, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND các cấp cần thể hiện rõ chính kiến, vai trò của cơ quan dân cử; tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề để xử lý các việc nóng, mới phát sinh; quan tâm tới các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, cần tăng cường đối thoại, tạo diễn đàn để cử tri được trình bày ý chí và nguyện vọng; tập trung xử lý các vấn đề nóng, các vấn đề có thể giải quyết ngay, tạo lòng tin trong nhân dân và củng củng cố niềm tin giữa cử tri và đại biểu dân cử.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị trong công tác giám sát, tiếp xúc cử tri; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mang tính giải pháp. Đó là, HĐND các cấp cần đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của đại biểu HĐND trong tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh số hóa công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND, trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp cuối năm 2023.

Cùng với đó, HĐND các cấp cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận của người dân, cán bộ và định kỳ hàng tháng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Khi phát hiện hành vi vi phạm qua công tác tiếp dân, giám sát, tiếp xúc cử tri phải tổng hợp kiến nghị cơ quan, đơn vị đó phải tự soi, tự sửa, tự giải quyết. Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giám sát để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả những vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng chịu sự giám sát; tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát./.

Thái Hùng

Xem thêm