Quốc hội với Cử tri

Đắk Lắk: Lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Đắk Lắk

HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả, không có người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữa chức vụ do HĐND bầu. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/10, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết nghị các nhóm nội dung liên quan đến công tác cán bộ, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu theo quy định tại Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội.

Theo đó, HĐND tỉnh đã xem xét tờ trình và quyết nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Trần Đình Nhuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M'gar, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Bùi Hồng Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea Súp, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh xem xét tờ trình và quyết nghị thông qua kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (nguyên Chánh Thanh tra tỉnh) và ông Nguyễn Đức Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk chúc mừng các Ủy viên UBND mới được bầu. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả, không có người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”.

Cùng với các nội dung trên, HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét các nội dung liên quan đến đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia; nhóm nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, gồm: Quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ khen thưởng học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi; Sửa đổi quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ kinh phí năm 2023 cho Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh và nhóm nội dung liên quan đến Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Đắk Lắk./.

Anh Dũng

Xem thêm