Văn hóa

Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý và tổ chức lễ hội

Các địa phương hướng dẫn triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” theo Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Màn trống hội mở màn Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên, Hà Nội (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

TTXVN - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành văn bản số 3811/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 6489/VPCP-KGVX ngày 23/8/2023 của Văn phòng Chính phủ; nhằm tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các tỉnh, thành phố cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Đơn vị chức năng rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn về trật tự xã hội, phòng chống cháy, nổ, an toàn giao thông, an toàn sông nước, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Đối với một số lễ hội như: Lễ hội chùa Hương, Lễ hội Đền Sóc (Hà Nội); Lễ hội Đền Trần (Nam Định); Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương); Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh); Lễ hội Vía Bà (Tây Ninh); Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), Hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ); Lễ hội Chọi trâu; Lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc) cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án và tổ chức Lễ hội năm 2024 đảm bảo an toàn trật tự xã hội, văn minh, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các địa phương hướng dẫn triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” theo Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện và quản lý chặt chẽ thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn theo thẩm quyền.

Người dân đi dự lễ hội. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng, nghi lễ truyền thống; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Đơn vị chức năng tiếp tục tổng hợp, số hóa hoạt động lễ hội của địa phương nhằm đánh giá thực trạng lễ hội, đề xuất giải pháp quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội. Các địa phương cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội. Việc này nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí./.

Xem thêm