Chính phủ hành động

Tạo đột phá trong cải cách thủ tục nhóm Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh

Để thực hiện thủ tục hành chính nhóm Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra xấp xỉ 42,9 giờ, chi phí 2,1 triệu đồng.

Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

TTXVN - Chi phí tuân thủ trung bình của nhóm thủ tục Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh là 3,74 triệu đồng. Đây là số liệu đánh giá được Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đưa ra trong báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2022 (APCI 2022). Thông qua dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), USAID đã hỗ trợ đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính trên cả nước theo quy định hiện hành.

Báo cáo cho thấy, để thực hiện thủ tục hành chính nhóm Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra xấp xỉ 42,9 giờ, chi phí trực tiếp là 2,1 triệu đồng. Như vậy, chi phí tuân thủ trung bình cho đối với nhóm thủ tục này là 3,74 triệu đồng.

Kết quả khảo sát APCI 2022 ghi nhận sự gia tăng số lượng hồ sơ nộp thông qua phương thức trực tuyến. So với kết quả khảo sát APCI 2021, nhóm thủ tục hành chính về Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh đã ghi nhận thêm hai thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự) và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (thuộc lĩnh vực nông nghiệp) có trường hợp nộp hồ sơ thông qua phương thức trực tuyến với tỷ lệ lần lượt là 2% và 7%.

Nhóm thủ tục hành chính này có nhiều thay đổi đáng kể so với năm 2018 và có điểm số APCI 2022 tăng nhẹ 0,6 điểm so với APCI 2021, mức chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 là 10,1 điểm. Hiện nay, 6/7 thủ tục hành chính thuộc nhóm (theo APCI 2022) đã ghi nhận trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến. Qua đó, thể hiện được phần nào sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước về xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính đã giảm một cách ấn tượng, khoảng 1/3 so với năm 2021.

Theo ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp qua khảo sát, các cơ quan nhà nước cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công, chất lượng cung cấp thông tin và trao đổi giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, cũng như hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành để có thể tạo ra những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của nhóm Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm