Chính phủ hành động

Thực hiện một thủ tục đất đai, doanh nghiệp mất 32,2 giờ, chi phí trực tiếp 3,8 triệu đồng

Các bước chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ vẫn là gánh nặng đối với doanh nghiệp, với các thủ tục “con” vẫn còn tồn tại.

Người dân làm thủ tục tại Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh, Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Để thực hiện một thủ tục hành chính trong nhóm đất đai, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra 32,2 giờ, chi phí trực tiếp là khoảng 3,8 triệu đồng. Thông tin trên được đưa ra tại báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2022 (APCI 2022). Báo cáo do Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME).

Báo cáo cho thấy, các bước thực hiện liên quan đến chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ vẫn là gánh nặng đối với doanh nghiệp, với các thủ tục “con” vẫn còn tồn tại do hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai chưa được hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi, không có sự liên thông giữa cơ quan quản lý đất đai các cấp. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính về đất đai vẫn ở mức khiêm tốn (5% doanh nghiệp trong số 3.092 doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đã nộp hồ sơ trực tuyến, 1% doanh nghiệp cho biết đã nhận kết quả trực tuyến), và doanh nghiệp vẫn chưa thể thực hiện thanh toán nghĩa vụ thuế đối với giao dịch đất đai trực tuyến.

Nhóm thủ tục hành chính đất đai có điểm số APCI 2022 giảm 1,2 điểm so với APCI 2021 và mức chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 là 5,4 điểm. Xem xét tổng thể điểm số APCI của nhóm thủ tục hành chính đất đai qua 5 năm từ 2018 đến nay có xu hướng giảm nhẹ, theo đó năm 2019 có biến động tích cực nhất, năm 2022 cho thấy những dấu hiệu cấp bách của một đợt cải cách toàn diện đối với các thủ tục hành chính đất đai.

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã thực hiện nhiều cải cách về thủ tục hành chính đất đai trong những năm gần đây nhưng vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để nhóm thủ tục hành chính này thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp. Nhóm thủ tục hành chính đất đai cần tập trung vào việc tăng cường sử dụng công nghệ, hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai và các tài sản gắn liền với đất là nền tảng cho các cải cách về quy trình, chuẩn hóa thủ tục, và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan liên quan./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm