An sinh

Tháng Thanh niên 2023: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, cống hiến của tuổi trẻ

Hậu Giang

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện chưa đạt hiệu quả của từng cấp bộ Đoàn.

Tuổi trẻ Hậu Giang thu vớt rác trên kênh rạch (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

TTXVN - Sáng 28/2, tại UBND phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, Tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 và phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh (1/1/2004 – 1/1/2024).

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực, quan trọng của tuổi trẻ Hậu Giang trong những năm qua; cho rằng, các hoạt động, phong trào, mô hình, giải pháp của thanh niên đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai hoạt động sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2023; tiên phong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số trong triển khai các hoạt động, phong trào của Đoàn. Các đơn vị phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu với các cấp ủy, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, phát huy mọi nguồn lực, tập trung vào những hoạt động trọng tâm sát với yêu cầu nhiệm vụ địa phương. Các đơn vị lấy Tháng Thanh niên để lan tỏa, phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh sâu rộng trong toàn Đoàn bộ.

Tháng Thanh niên năm 2023 được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2023). Đồng thời, hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị, chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; phát huy sáng kiến của thanh niên trong lao động, sản xuất góp phần vào chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Các cấp bộ Đoàn triển khai phong trào hành động cách mạng; chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện chưa đạt hiệu quả của từng cấp bộ Đoàn; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cấp cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn đặc biệt là chi đoàn ấp, khu vực, các tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tuyên dương khen thưởng, tuyên truyền về những gương sáng, điển hình, tiêu biểu trong đoàn viên, thanh thiếu nhi./.

Hồng Thái

Xem thêm