Xã hội

Thanh Hóa phát động phong trào thi đua năm 2024

Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cấp quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về thi đua ái quốc.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và phát động phong trào thi đua năm 2024. Hội nghị là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2024).

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đồng thời truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, điểm cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn gồm 765 điểm cầu với 86.396 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung liên quan đến Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Theo đó, tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân. Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Hồ Chí Minh là con người sinh ra từ nhân dân, sống giữa lòng dân và cuối đời lại muốn trở về với nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó, làm cho các phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân…

Các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thi đua giữa các ngành, địa phương, đơn vị trong việc thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu… Đồng thời, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 đạt 11% trở lên, tạo nền tảng bứt phá để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; tiếp tục thi đua hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, để thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh.

Toàn tỉnh tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện cả 3 trụ cột, xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh trong các ngành, lĩnh vực và trong công tác quản lý nhà nước. Cùng với đo, thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là chuyên đề năm 2024 về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thi đua đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; rà soát, sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của toàn tỉnh./.

Việt Hoàng

Xem thêm