Chỉ đạo, Điều hành

Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phát triển 5 huyện thành đơn vị hành chính đô thị

TP. Hồ Chí Minh

Đây là một trong những chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/3, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu các Đề án nhánh thuộc Đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021 - 2030. Đây là một trong những chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hướng đến sự chuyển đổi và phát triển 5 huyện mang tính bền vững, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công các sở ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án, qua đó đề xuất các chương trình, kế hoạch và dự án đầu tư để cải thiện các tiêu chí phân loại đô thị còn thiếu đến năm 2030. Đề án này có 5 đề án nhánh: Kinh tế đô thị, hạ tầng đô thị, bộ máy đô thị, văn hóa đô thị, con người đô thị.

Báo cáo tổng hợp tại Hội nghị, Tiến sĩ Dư Phước Tân (Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhu cầu chuyển đổi từ đơn vị hành chính huyện sang đơn vị hành chính đô thị là vấn đề đặt ra bức thiết. Do vậy, nghiên cứu đầu tư các huyện đạt chuẩn đô thị đến năm 2030 là cấp bách. Qua thực tiễn và đối chiếu các tiêu chí, kết quả cho thấy, việc lựa chọn phấn đấu theo mô hình thành phố thuộc thành phố (tương ứng đô thị loại III) sẽ khả thi và thuận lợi hơn đối với 5 huyện, so với mô hình lên quận (tương đương đô thị loại I cao hơn).

Theo Tiến sĩ Dư Phước Tân, vấn đề đặt ra là nguồn vốn đầu tư xây dựng cho các huyện đến năm 2030, khi thành phố Thủ Đức đang cần tập trung ưu tiên đầu tư, xây dựng, để trở thành thành phố thông minh, sáng tạo, tương tác cao phía Đông. Do vậy, nguồn lực đầu tư cho 5 huyện đòi hỏi cần có giải pháp huy động thật hiệu quả, cơ chế chính sách đột phá nhiều hơn.

Đại diện các nhóm nghiên cứu trình bày đề án nhánh của Đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố giai đoạn 2021 – 2030. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Qua báo cáo các đề án nhánh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, các huyện đều đi lên theo thế mạnh của huyện, cần xác định rõ định hướng từng địa phương. Việc xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố là để phát triển huyện thành đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, đô thị xanh, đô thị số chứ không phải đô thị theo kiểu phát triển tự phát.

Ông Võ Văn Hoan lưu ý, việc định hướng vượt trội này nhằm khắc phục tình trạng phát triển đô thị theo vết dầu loang, tự phát, có nhà ở trước khi có hạ tầng như hiện nay. Các đô thị này cần phải có định hướng phát triển vượt trội so với định hướng phát triển các đô thị bình thường. Các địa phương phấn đấu nỗ lực lên đô thị loại III, nhưng các chỉ tiêu hạ tầng xã hội và kỹ thuật phải phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan, mô hình đô thị mà các huyện đang hướng tới xây dựng phải phát triển toàn diện ở tất cả khía cạnh. Ở khía cạnh kinh tế, phải xác định công nghiệp, dịch vụ là chủ yếu, nông nghiệp cố gắng duy trì ổn định. Cùng với đó, trong quy hoạch, cần nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển đô thị của mình, nhất là nguồn lực tư nhân trong và ngoài nước./.

Tiến Lực

Xem thêm