Chỉ đạo, Điều hành

Các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phú Thọ

Một số nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, như: Quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; các quy định về thu hồi, trưng dụng đất đảm bảo công khai, minh bạch.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại hội nghị. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/3, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo là ủy viên Ủy ban và các chuyên gia, nhà khoa học một số tỉnh khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, Luật Đất đai năm 2013 đã thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng và các quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai, tạo hành lang pháp lý trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện, bên cạnh những ưu điểm, Luật này đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Từ tháng 12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trên cơ sở đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch để lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong toàn hệ thống Mặt trận.

Đại biểu tỉnh Phú Thọ tham gia phát biểu ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại hội nghị. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn của nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân ngay từ khâu soạn thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp trên 10 ý kiến đối với nhiều nội dung cụ thể của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Trong đó, một số nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, như: Quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các quy định về thu hồi, trưng dụng đất đảm bảo công khai, minh bạch, giảm khiếu nại quy định tại Chương VI dự thảo Luật; các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho hay, các ý kiến sẽ được tiếp thu đầy đủ, tổng hợp gửi đến Chính phủ và các cơ quan có liên quan để điều chỉnh nội dung Luật cho phù hợp với tình hình thực tế./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm