Thời sự

Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong xử lý công việc

TP. Hồ Chí Minh

Chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố nhằm triển khai Công điện của Thủ tướng về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cán bộ, cơ quan, đơn vị.

TTXVN - Đối với những trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền, phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định, xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Đây là chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/6 gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện triển khai công điện của Thủ tướng về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cán bộ, cơ quan.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết.

Các đơn vị cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc; tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Từ đó, kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác. Khi giải quyết công việc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Các địa phương, sở ngành khẩn trương rà soát nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã chậm chễ, kéo dài.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị kịp thời biểu dương, khen thưởng thích đáng các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung./.

A Tuấn

Xem thêm