An sinh

Tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật

Theo ý kiến của nhiều đơn vị, địa phương, nếu đã tổ chức đấu thầu theo đúng quy định thì việc các đơn vị trúng thầu đặt máy để đơn vị thực hiện dịch vụ là rất cần thiết.

TTXVN - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, sau khi Bộ Y tế có văn bản bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC (đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các cấp tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu và hợp đồng đã ký), cơ quan này đã có văn bản chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố dừng thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất. Tuy nhiên, hiện nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận được văn bản kiến nghị của nhiều cơ sở khám chữa bệnh, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục được thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy mượn, máy đặt đến hết hiệu lực của hợp đồng hiện tại.

Ngày 12/4/2018, Bộ Y tế có Công văn số 2009/BYT-KH-TC về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt. Trong công văn này, Bộ Y tế cho rằng, hiện nay, nhu cầu trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh là rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp để đầu tư có hạn; mặt khác có nhiều loại vật tư, hóa chất, kể cả vật tư, hóa chất các địa phương đã đấu thầu tập trung, một số nhà cung cấp có chính sách bán với giá thống nhất trong toàn quốc hoặc địa phương, không phân biệt đơn vị có máy hay không có máy và sẵn sàng đặt máy tại các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất hoặc các đơn vị có số lượng sử dụng lớn. Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp; theo ý kiến của nhiều đơn vị, địa phương, nếu đã tổ chức đấu thầu theo đúng quy định thì việc các đơn vị trúng thầu đặt máy để đơn vị thực hiện dịch vụ là rất cần thiết.

Phần lớn máy móc áp dụng theo hình thức này là máy thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán cơ bản, nếu không có các máy này, nhiều bệnh viện không thực hiện được việc khám chữa bệnh, nếu Bảo hiểm Xã hội không thanh toán, các bệnh viện phải thu của người có thẻ bảo hiểm y tế. Do vậy, nếu dừng không thanh toán bảo hiểm y tế sẽ không bảo đảm quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế.

Để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời để các cơ sở khám chữa bệnh có máy thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các cấp tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và hợp đồng đã ký.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn trên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm Xã hội Công an nhân dân thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy mượn, máy đặt.

Tuy nhiên, ngày 9/5/2022, Bộ Y tế có Công văn số 2348/BYT-KH-TC về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2348/BYT-KH-TC, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1261/BHXH-CSYT ngày 12/5/2022 gửi Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm Xã hội Công an nhân dân về việc dừng thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Công văn số 2009/BYT-KH-TC của Bộ Y tế là văn bản hướng dẫn thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy đặt do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt. Vì vậy, khi Bộ Y tế bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố dừng thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất.

Sau khi ban hành văn bản dừng thanh toán này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận được văn bản kiến nghị của nhiều cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối, hạng đặc biệt trên cả nước, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục được thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy mượn, máy đặt theo Công văn số 2009/BYT-KHTC của Bộ Y tế đến hết hiệu lực của hợp đồng hiện tại. Trên thực tế, hiện nay, 80 - 90% hệ thống máy xét nghiệm hoạt động trong các cơ sở y tế tuyến cuối là mượn, đặt từ các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất.

Nêu quan điểm luôn đồng hành cùng các cơ sở khám chữa bệnh, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị cho ý kiến về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo hợp đồng đã ký với cơ sở khám chữa bệnh.

Cơ quan này đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn kịp thời các đơn vị khẩn trương chuyển đổi từ hình thức mượn, đặt sang các hình thức quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công) liên quan đến các nội dung cho, tặng; thuê; xác lập quyền sở hữu. Đồng thời, xác định lộ trình bắt buộc phải hoàn thành việc chuyển đổi hình thức nêu trên.

Sau khi Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn mới về nội dung này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, sẽ hướng dẫn Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm Xã hội Công an nhân dân khẩn trương triển khai thực hiện./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm