An sinh

Qua thanh tra phát hiện nhiều đơn vị nợ bảo hiểm kéo dài tại Đồng Nai

Đồng Nai

Bảo hiểm Xã hội Đồng Nai sẽ tiếp tục tiến hành thanh tra đột xuất, định kỳ tại các đơn vị có số nợ tiền bảo hiểm lớn, thời gian nợ kéo dài, cố tình nợ đọng, trốn đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động.

TTXVN - Ngày 13/5, ông Phạm Minh Thành, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp cùng các ngành chức năng thanh tra đột xuất đối với 10 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là nợ bảo hiểm) với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài từ 3 đến 6 tháng trên địa bàn tỉnh.

Sau thanh tra, ngành chức năng sẽ xử lý sai phạm tại các đơn vị, tiến hành truy thu nợ bảo hiểm.

Theo ông Phạm Minh Thành, ngoài thanh tra đột xuất, từ đầu năm 2022 đến nay, Bảo hiểm Xã hội Đồng Nai đã tiến hành thanh tra tại hơn 170 đơn vị, qua đó phát hiện nhiều vi phạm, phổ biến nhất là tình trạng doanh nghiệp chậm nộp, nợ kéo dài các khoản bảo hiểm; trốn đóng về đối tượng (đối tượng phải đóng bảo hiểm nhưng doanh nghiệp không đóng); đóng bảo hiểm với mức thấp hơn so với quy định.

Tới đây, Bảo hiểm Xã hội Đồng Nai sẽ tiếp tục tiến hành thanh tra đột xuất, định kỳ tại các đơn vị có số nợ tiền bảo hiểm lớn, thời gian nợ kéo dài, có khả năng tài chính nhưng cố tình nợ đọng, trốn đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thanh tra các đơn vị đã được đôn đốc sau thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn cố tình vi phạm chính sách bảo hiểm.

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Đồng Nai, địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm doanh nghiệp nợ các khoản bảo hiểm với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp nợ với số tiền lớn, thời gian trên 6 tháng. Đây được coi là những khoản nợ khó đòi.

Nguyên nhân của tình trạng nợ bảo hiểm là do các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp dù kinh doanh có lãi, mở rộng sản xuất nhưng vẫn cố tình chây ỳ, nợ đọng các khoản bảo hiểm. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động./.

Công Phong

Xem thêm