An sinh

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022 (Phần II)

Bảo hiểm Xã hội đang nỗ lực tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội, không để phát sinh nợ đóng các loại bảo hiểm: xã hội, thất nghiệp, y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN - Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng trước ngày 30/6/2022 tại các dự án đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai 2013 (sửa đổi), báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội sau khi Hội nghị Trung ương 5 thông qua Nghị quyết mới về chính sách, pháp luật về đất đai.

Khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và các văn bản khác nhằm quản lý chặt chẽ đất đai, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2022; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, người lao động.

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong tháng 5/2022.

Ban hành Kế hoạch và chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Tổ chức thành công SEA Games 31

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả việc thực hiện phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; thực hiện nghiêm túc Công điện số 381/CĐ-TTg ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và nghỉ hè.

Tập trung rà soát các công việc cần thiết, tổ chức thành công SEA Games 31 với hình ảnh Việt Nam an toàn, mến khách và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong nhân dân; hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn tới, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện, ban hành các quy định quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Phát động, tổ chức hưởng ứng, kỷ niệm thiết thực, hiệu quả Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Khẩn trương hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, diesel, nhiên liệu sinh học để thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, kịp thời, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về mua, tiếp nhận và tiêm vaccine, trong đó hoàn thành tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành việc tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trong quý II/2022; triển khai quyết liệt, khoa học, an toàn, hiệu quả việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, báo cáo và cam kết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiến độ hoàn thành theo Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, chân tay miệng…

Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về sử dụng thuốc điều trị, hỗ trợ điều trị COVID-19 an toàn, hiệu quả, nhất là đối với các đối tượng chống chỉ định, bảo đảm người dân tiếp cận thuốc một cách thuận tiện; tăng cường quản lý giá thuốc, chống đầu cơ, tăng giá, tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chuẩn bị điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, công bằng, khách quan, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch năm học bảo đảm an toàn, linh hoạt, hiệu quả; thực hiện ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ tâm lý, sức khỏe tinh thần cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học.

Rà soát quy định bất cập của pháp luật về đầu tư công

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thiện dự thảo các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên quan rà soát những quy định bất cập của pháp luật đầu tư công, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết trong tháng 5/2022. Chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành trong tháng 5/2022.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn dịp lễ 30/4, 1/5 và SEA Games 31, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ tại các địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Hoàn thành trong tháng 5/2022 việc kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin công dân với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu tổng hợp về dân cư với Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 5/2022.

Bộ Quốc phòng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống.

Gỡ bỏ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 và kết luận tại phiên họp thứ hai (ngày 27/4/2022) của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Chỉ đạo các nhà mạng phát triển hạ tầng số, có chính sách chuyển nhanh các thuê bao sang sử dụng máy điện thoại thông minh. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương huy động, thuê chuyên gia về chuyển đổi số đối với các nhiệm vụ yêu cầu tính chuyên nghiệp mà cơ quan nhà nước thiếu nhân lực. Khẩn trương xem xét, giải quyết việc cấp băng tần số vô tuyến điện cho Bộ Công an.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, cơ quan liên quan tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; gỡ bỏ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật; đổi mới sáng tạo phương thức, hình thức hoạt động truyền thông. Phối hợp với Bộ Y tế chủ động trong định hướng dư luận, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu, đồng thuận, tạo niềm tin xã hội. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, công điện, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn và không chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các biến thể mới (nếu có).

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí tổ chức thông tin tuyên truyền đậm nét hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; phương án bảo đảm y tế trong tình huống dịch COVID-19 có biến chủng mới; các hoạt động của SEA Games 31; việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022; việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội… Tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tọa đàm trao đổi.

Không để phát sinh nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi cho người tham gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia, vừa đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc xây dựng Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025 để phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tại Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 trong quý II/2022.

Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Than - Khoáng sản Việt Nam, Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp ngành điện trong nước thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 13/4/2022 và chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tăng cường công tác phối hợp thực hiện về phát triển điện, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện, không để thiếu điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền./.

Trương Thị Diệp

Tin liên quan

Xem thêm