An sinh

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Lễ ra quân truyền thông phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

(TTXVN) Sáng 8/5, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình”.

Lễ ra quân được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 63 tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu các quận, huyện, thị xã.

Đây là lần thứ ba Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân truyền thông phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc.

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, Lễ ra quân năm nay sẽ tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Bên cạnh đó, thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân.

Truyền thông, vận động trực tiếp đối với nhóm người lao động là nông dân và lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, truyền thông về những thiệt thòi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, truyền thông đến nhóm người lao động dừng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn, vận động người lao động không nhận bảo hiểm xã hội một lần, tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (khi có điều kiện) để đảm bảo quyền lợi an sinh cho người lao động.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau Lễ ra quân.

Phát động Lễ ra quân, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước ta.

Những năm qua, việc triển khai những chính sách này đã có nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục tăng và mở rộng. Tính đến hết ngày 30/4, ước số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 16,6 triệu người, chiếm 33,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 521 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 15,3 triệu người, tăng 369 nghìn người so với cùng kỳ, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 152 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia bảo hiểm y tế trên 85,8 triệu người, đạt 86,8% dân số.

“Với tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện được giữ vững trong điều kiện khó khăn chung do tác động của đại dịch COVID-19 như hiện nay, một lần nữa khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương đã góp phần tạo nên sự thống nhất, đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm vượt khó của toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, trong đó có Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh khẳng định.

Nhằm hoàn thiện mục tiêu phát triển người tham gia, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với lộ trình, giải pháp cụ thể; đặc biệt là có các chính sách hỗ trợ mức đóng để tạo “đà” cho người tham gia, nhất là với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, UBND các cấp về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương để có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Cùng với đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Thế Mạnh đề nghị, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe, dân theo, dân làm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  các đơn vị  tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông cao điểm gắn với phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, trong đó tập trung truyền thông sâu rộng về những giá trị, lợi ích các chính sách đem đến cho nhân dân, những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, lâu dài, nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, với hệ thống đại lý thu và mạng lưới cộng tác viên đông đảo, Bưu điện Việt Nam đã luôn đồng hành, sát cánh, khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của ngành Bảo hiểm Xã hội trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Bưu điện Việt Nam đã rất linh hoạt, chủ động trong việc phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội các cấp triển khai các hình thức truyền thông, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình như: tổ chức các lễ ra quân, hội nghị khách hàng, hội nghị truyền thông trực tuyến, tư vấn trực tiếp tới từng cá nhân, hộ gia đình...

Kết quả, Bưu điện Việt Nam đã phát triển được gần 1 triệu người tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên toàn quốc.

Với mục tiêu góp phần hiệu quả cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phấn đấu hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, ông Chu Quang Hào nhấn mạnh, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Bưu điện Việt Nam xác định công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của ngành Bưu điện để đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả mặt công tác này.

Ngay sau Lễ ra quân, gần 700 đội truyền thông đã tiến hành truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy tại điểm cầu Trung ương cùng điểm cầu các tỉnh, thành phố và các quận, huyện, thị xã trên phạm vi toàn quốc./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm