An sinh

Tiền Giang quan tâm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tiền Giang

Ngày 6/5, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ 93% dân số trong tỉnh tham gia bảo hiểm y tế và 29% dân số trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong ảnh: Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc năm qua. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 6/5, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ 93% dân số trong tỉnh tham gia bảo hiểm y tế và 29% dân số trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Trong đó, số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng thêm 9.455 người (tăng 1% so năm trước), nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội lên 279.222 người trong đó có 35.198 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, còn lại là bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối với bảo hiểm y tế, trong năm 2022 có thêm 39.467 người tham gia (tăng 3,8%); nâng tổng số người tham gia bảo hiểm y tế lên 1.654.026 người, đạt tỷ lệ bao phủ 93% so với dân số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và cơ sở xã, phường, thị trấn tích cực, chủ động trong việc tham mưu và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển theo từng nhóm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm đạt và vượt mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Theo đó, đối với nhóm người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại trực tiếp tại doanh nghiệp về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quyền lợi khi tham gia… để người sử dụng lao động và người lao động nâng cao ý thức chấp hành, vận động doanh nghiệp tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động hiện có.

UBND tỉnh Tiền Giang giao Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ động phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cập nhật tình hình sử dụng lao động ở các doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội năm 2022 một cách hợp lý. Đồng thời, phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoặc tự tiến hành thanh tra đột xuất tại các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trong nỗ lực phát triển đối tượng tham gia cũng như phổ biến các chính sách cụ thể liên quan đến bảo hiểm.

Đối với nhóm người tham gia thuộc ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đôn đốc, kiểm tra việc lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngành quản lý, bảo đảm 100% đối tượng theo quy định có bảo hiểm y tế.  Đối với nhóm người tham gia do ngân sách hỗ trợ đóng, yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang chỉ đạo, kiểm tra các địa phương trong việc lập danh sách cấp thể bảo hiểm y tế theo quy định; tiếp tục tuyên truyền cho đối tượng hộ gia đình nông, lâm, diêm nghiệp có mức sống trung bình tự đăng ký tham gia 40% mức còn lại để được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh…

Tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra thường xuyên và định kỳ việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ sở nhằm tăng nhanh và bền vững tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi đầu trong thực hiện bảo hiểm y tế hội gia đình.

Mặt khác, tỉnh tăng cường kiểm tra thực tế tại các xã, phường, thị trấn để đôn đốc, chấn chỉnh công tác phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội đồng thời với tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, tăng sự hài lòng, tạo niềm tin trong nhân dân và người bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như các chính sách nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang, năm 2021, toàn tỉnh có 271.417 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 24,6% dân số trên lực lượng lao động trong độ tuổi; 1.614.559 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 92% dân số./.

 


Minh Trí

Tin liên quan

Xem thêm