An sinh

Thành phố Hồ Chí Minh: Hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động đến giữa tháng 8/2022

TP. Hồ Chí Minh

Ngày 5/5, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hạn chót nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ thuê nhà của người lao động sẽ kết thúc vào ngày 15/8/2022.

Ảnh minh họa (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 5/5, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hạn chót nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ thuê nhà của người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ sẽ kết thúc vào ngày 15/8/2022.

Theo Công văn 2220/BHXH-QLT ngày 29/4/2022 của Bảo hiểm Xã hội thành phố, quy trình thực hiện thủ tục xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà phải thực hiện trình tự các bước.  Đối với người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm đủ điều kiện nhận hỗ trợ, người sử dụng lao động lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Trường hợp người lao động quay trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm đủ điều kiện nhận hỗ trợ, người sử dụng lao động lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Ngay khi hoàn tất (cả hai trường hợp trên), người sử dụng lao động gửi cơ quan Bảo hiểm Xã hội nơi quản lý thu bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu số 2 hoặc số 3 của đơn vị, cơ quan Bảo hiểm Xã hội đang quản lý sẽ xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan Bảo hiểm Xã hội đang quản lý sẽ được trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Trước đó, ngày 27/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký ban hành kế hoạch số 1283/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Nguyên tắc thực hiện là không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức yêu cầu xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu của các sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện. Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh sai sót (nếu có); kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện…./.


Thanh Vũ

Xem thêm