An sinh

Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trên 49,5 tỷ đồng là tổng giá trị sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ngành Bảo hiểm Xã hội huy động được để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Định. (Ảnh: Bảo hiểm Xã hội Bình Định cung cấp)

Thực hiện “Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến ngày 9/12, Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố đã huy động các nguồn tài trợ trao tặng 4.248 sổ bảo hiểm xã hội và 74.169 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá trên 20,1 tỷ đồng.

Tính từ ngày Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát động Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (ngày 23/11), đến nay, tổng giá trị sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã huy động được trong toàn quốc là trên 49,5 tỷ đồng.

Trong số này, tập thể công chức, viên chức và người lao động ngành Bảo hiểm Xã hội hỗ trợ gần 4 tỷ đồng; các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ trên 25,4 tỷ đồng thông qua cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ trên 20,1 tỷ đồng thông qua Bảo hiểm Xã hội 63 tỉnh, thành phố.

Chương trình hướng đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn như: đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và người yếu thế khác…/.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm