An sinh

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam không ngừng đổi mới công tác thông tin đối ngoại

Hậu Giang

Các đại biểu tham dự Hội nghị được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, cập nhật thông tin về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/5, Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2022 khu vực phía Nam cho các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố, các cán bộ đầu mối làm công tác đối ngoại 32 tỉnh, thành phố phía Nam... đã được tổ chức tại Hậu Giang.

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt định hướng triển khai các hoạt động đối ngoại của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hướng dẫn thực hiện một cách chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương tới địa phương nhằm triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của ngành. Các đại biểu tham dự Hội nghị được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, cập nhật thông tin về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thời gian qua đã có những bước chuyển căn bản, đưa quan hệ hợp tác sẵn có với các đối tác song phương, đa phương đi vào chiều sâu, thực chất. Thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ chủ động kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác mới trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và cùng có lợi; khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của các đối tác quốc tế, góp phần triển khai các chương trình công tác trọng tâm của ngành; không ngừng đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại khu vực và thế giới.

Đặc biệt, năm 2022 đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác đối ngoại của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, có sự quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của ngành theo Quyết định số 1686/QĐ-BHXH ngày 15/12/2021, bao quát toàn bộ quy trình xử lý, lề lối làm việc của hoạt động đối ngoại, phân công, phân nhiệm và xác định rõ cơ chế phối hợp để thực hiện công tác đối ngoại.

Ông Đào Việt Ánh cho biết thêm, hơn 2 năm qua, với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng tăng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau những làn sóng của dịch COVID-19. Cùng với đó, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được đảm bảo và không ngừng nâng cao, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, kết nối chia sẻ dữ liệu tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, phát huy hiệu quả trong các lĩnh vực công tác của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự hướng dẫn kịp thời của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã tham mưu triển khai kịp thời nhiều giải pháp để thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xác định vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới và xung lực mới cho toàn hệ thống chính trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm chỉ đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chính sách đối ngoại liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội./.

Duy Ba

Xem thêm