Chính phủ hành động

Thi đua tự hoàn thiện để phục vụ doanh nghiệp, người dân tốt hơn

Cần Thơ

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, quận huyện (DDCI) nhằm tạo không khí thi đua giữa các đơn vị, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

TTXVN - Ngày 6/3, phát biểu kết luận tại Hội thảo khoa học “Hoạt động lấy ý kiến phản hồi góp phần hoàn thiện mẫu phiếu điều tra, khảo sát DDCI thành phố Cần Thơ” năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, quận huyện (DDCI) nhằm tạo không khí thi đua giữa các đơn vị để tự hoàn thiện và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố (đơn vị tổ chức hội thảo) tiếp thu, hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, quận huyện Cần Thơ 2023. Các sở, ban, ngành và UBND quận/huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ điểm nghẽn, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời giải đáp, tháo gỡ, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận/huyện cần phối hợp, hỗ trợ Viện Kinh tế - Xã hội thành phố về cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong quá trình triển khai đề án. Người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận/huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND quận, huyện cần tăng cường chỉ đạo trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hiểu rõ ý nghĩa của Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, quận huyện, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm trong việc khắc phục, cải thiện chỉ số PCI của thành phố…

Theo Tiến sĩ Nguyễn Chí Phương, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế -Xã hội thành phố Cần Thơ, Chủ nhiệm Đề án, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, quận huyện đã trở thành công cụ quan trọng phản ánh bức tranh tổng quan chất lượng điều hành kinh tế giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương.

UBND thành phố đã có Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Đây là chủ trương thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác nâng cao chất lượng điều hành kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030.

Để thực hiện chủ trương này, địa phương cần phải xây dựng bộ chỉ số mới phù hợp nhằm đo lường chính xác chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan chính quyền cấp quận, huyện và sở, ngành. Qua đó, thiết lập các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, khoa học, thực tiễn và khả thi…

Tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, Trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, đồng Chủ trì Đề án cho biết, Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, quận huyện Cần Thơ 2023 áp dụng công thức tính quy mô mẫu Slovin (1984) đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy cao; sử dụng phương pháp chọn mẫu xác suất đơn giản đảm bảo tính đại diện cao theo từng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, quận huyện 2022 chỉ sử dụng 1 bộ chỉ số để đánh giá chung các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện. Năm 2023, Bộ tiêu chí này đã tách thành 2, gồm: Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh đối với cấp quận, huyện và Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh đối với các sở, ban, ngành. Việc tách rõ 2 bộ chỉ số đánh giá góp phần đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan…

Tại Hội thảo, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã góp ý về nội dung, tiêu chí lấy phiếu khảo sát; hình thức, biểu mẫu phiếu khảo sát đơn giản, dễ hiểu để đánh giá chính xác nhất về năng lực điều hành, lãnh đạo, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân của các cơ quan, đơn vị. Nhóm thực hiện Đề án đã tiếp thu và sẽ sửa chữa, bổ sung, triển khai đúng kế hoạch./.

Ngọc Thiện

Xem thêm