Chính phủ hành động

Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của nền hành chính

Hải Phòng

Những năm gần đây, chỉ số cải cách hành chính của huyện Kiến Thụy luôn nằm trong tốp đầu, đặc biệt năm 2022 đã vươn lên xếp thứ 2 toàn thành phố Hải Phòng.

Các đồng chí lãnh đạo thăm quan bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Kiến Thụy. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

TTXVN - Cụ thể hóa chủ đề năm 2023 của thành phố Hải Phòng "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số", huyện Kiến Thụy xác định lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của nền hành chính, quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

* Đổi mới phương thức làm việc

Theo Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn, đến nay tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Tổ chức - Nội vụ huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đề xuất UBND huyện chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính của huyện.

Vào trung tuần tháng 1/2023, UBND huyện Kiến Thụy đã tổ chức ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, thể hiện quyết tâm rất lớn của huyện trong thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, giảm phiền hà, tăng cường sự công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ đối với các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, tạo sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân với chính quyền địa phương. Đây cũng là điều kiện, môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của huyện, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn cho biết, trước yêu cầu về nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số của Chính phủ và thành phố, thực hiện chương trình công tác năm của địa phương, UBND huyện Kiến Thụy đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện như: máy tính đồng bộ, máy in đa chức năng, máy photo, thiết bị thu phát wifi cùng các phần mềm công nghệ mới được tích hợp, các chức năng tiện ích chuyên dùng hiện đại, hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá sự hài lòng, hệ thống tra cứu thông tin, hệ thống camera giám sát... Huyện đưa hóa đơn, biên lai điện tử vào sử dụng đối với các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí. Đặc biệt, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện theo cơ chế “một cửa” thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, Công an, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các lĩnh vực khác theo quy định phải tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” cấp huyện.

Những năm gần đây, chỉ số cải cách hành chính của huyện Kiến Thụy luôn nằm trong tốp đầu, đặc biệt năm 2022 đã vươn lên xếp thứ 2 toàn thành phố Hải Phòng. Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử cấp huyện, cấp xã đạt 98% (trừ văn bản mật); tỷ lệ văn bản điện tử ban hành trên hệ thống quản lý văn bản có ký số cá nhân lãnh đạo huyện bằng 88,2%; vận hành tốt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố và hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện. Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp, tổng số dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết là 136/254 dịch vụ. Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tính từ 16/12/2021-5/12/2022) cấp huyện là 1640/2004 hồ sơ, bằng 81,84%; cấp xã 13971/41811 hồ sơ, bằng 33,41% (tính cả hồ sơ trực tuyến thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia). Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 656/2004 hồ sơ bằng 32,73%...

Anh Phạm Văn Kiên ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy chia sẻ, mặc dù khối lượng công việc khá lớn nhưng cán bộ, nhân viên làm việc tại Bộ phận “một cửa” huyện Kiến Thụy đều tuân thủ nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, nhất là tinh thần, thái độ ứng xử cởi mở, thân thiện với người dân, tổ chức khi đến giao dịch. Trước đây anh Kiên phải mất thời gian dài để chờ giải quyết thủ tục, giấy tờ liên quan đến cá nhân, nay chỉ mất khoảng 2 giờ chờ đợi, mọi vấn đề liên quan đều được xử lý nhanh gọn.

* Tăng cường công khai, minh bạch

Du Lễ là một trong số xã của huyện Kiến Thụy tiên phong trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo Chủ tịch UBND xã Du Lễ Phạm Xuân Sinh, cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, xã luôn xác định việc đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại UBND xã là một trong những mục tiêu phải thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. UBND xã đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, kiểm soát các nguồn thu, áp dụng triệt để, nghiêm minh các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế. Xã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cấp xã; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, rà soát thống kê và đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại cấp xã; triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

Trong năm 2022, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính xã Du Lễ đã tiếp nhận là 1.224 hồ sơ (trong đó, trực tuyến 450; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 774); số từ năm trước chuyển qua không có. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 1.224; trong đó giải quyết trước hạn 1.218, đúng hạn 6 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn...

Chủ tịch UBND xã Du Lễ Phạm Xuân Sinh chia sẻ, những thành tích đạt được là kết quả của việc vận dụng khoa học, sáng tạo kiến thức chuyên môn vào thực tiễn công việc và sự nỗ lực không ngừng của lãnh đạo UBND xã cũng như toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan đã luôn đoàn kết thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND xã Du Lễ đạt 90,75/100, đứng đầu trong 18 xã, thị trấn; kết quả đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của UBND xã năm 2022 đạt 100%.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Kiến Thụy được đầu tư trang thiết bị hiện đại. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn cho biết, năm 2023, UBND huyện tiếp tục xác định đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện, công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Huyện tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; UBND huyện chú trọng đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính.

Huyện rà soát, thực hiện các quy định của Trung ương, thành phố Hải Phòng về tổ chức bộ máy; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, tránh chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phù hợp với yêu cầu quản lý. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm mức tối đa các cơ quan trung gian; rà soát thực hiện việc phân cấp trong công tác quản lý Nhà nước; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra, hướng dẫn sau phân cấp.

Đối với cải cách chế độ công vụ, huyện Kiến Thụy đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra về công vụ, trách nhiệm người đứng đầu. Huyện đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng ký cam kết theo Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ công vụ năm 2023; 100% công chức, viên chức được bố trí đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm. Cùng với đó, huyện thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập của thành phố./.

Đoàn Minh Huệ

Tin liên quan

Xem thêm