Chỉ đạo, Điều hành

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuẩn bị kỹ lưỡng, sớm phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc

Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp tới tình hình thực tế, đảm bảo triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXXN-Sáng 25/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) đã chủ trì Phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương. 

* Điểm nhấn phát triển kết cấu hạ tầng

Tại phiên họp, đánh giá về kết quả công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được năm 2023, các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát huy vai trò, triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra; đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Hội đồng đã tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành (trong đó có 10 Nghị định, 22 Thông tư…); tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và có tính lan tỏa cao, tạo được hiệu ứng tích cực cho xã hội.

Công tác thi đua khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" được tích cực triển khai.

Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được hưởng ứng, triển khai đồng bộ, hiệu quả (100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai). Đây là một điểm sáng trong triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược. Nhờ đó, cả nước đã khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng quan trọng; năm 2023 đưa vào sử dụng 475 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc đến nay là khoảng 1.900 km, là tiền đề để thực hiện thành công mục tiêu 3.000 km cao tốc vào năm 2025...

Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, rộng khắp, hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (điển hình như các phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"...).

Nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao như: phong trào "Thi đua quyết thắng", "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng" của Bộ Quốc phòng; "Vì an ninh Tổ quốc", "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của Bộ Công an; "Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao" của Bộ Tư pháp; "Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả" của Bộ Nội vụ; phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; "Thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số", của Thành phố Hồ Chí Minh; thi đua "Sáng kiến, sáng tạo", "Người tốt, việc tốt", "Cải cách hành chính" của thành phố Hà Nội…

Cùng với đó, công tác tôn vinh điển hình tiên tiến và khen thưởng được thực hiện kịp thời. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 1.900 quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

* Mọi phong trào thi đua phải vì nhân dân, xuất phát từ nhân dân

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến của các đại biểu; biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và đóng góp tích cực của các đồng chí thành viên Hội đồng; các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được, đóng góp quan trọng vào triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng cho rằng công tác thi đua, khen thưởng còn một số hạn chế như cần ban hành thêm một số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của một số cụm thi đua, khối thi đua còn chậm, chưa bảo đảm thời gian quy định; các phong trào thi đua, đề xuất khen thưởng ở một số nơi chưa được chú trọng; công tác phát hiện, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đồng bộ...

Chỉ rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Thủ tướng lưu ý một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu cần nâng cao hơn nữa nhận thức và cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Càng khó khăn thì càng phải thi đua" để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp tới tình hình thực tế, đảm bảo triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức.

"Mọi phong trào thi đua phải vì nhân dân, xuất phát từ nhân dân, hướng tới người dân, gắn với lợi ích của nhân dân; với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng thì phong trào mới sống động, thiết thực và nhân dân mới hưởng ứng tích cực. Từ đó, huy động được sức mạnh từ nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức… Đồng thời, các phong trào mang tính toàn dân, toàn diện phải gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm người đứng đầu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng phải quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng; khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, đúng đối tượng, hướng tới người dân, cơ sở; khen thưởng phải gắn với lợi ích chung, đồng thời phải hài hòa với lợi ích riêng để tạo sức sống, nuôi dưỡng các phong trào thi đua; đồng thời càn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng, tránh việc phát động phong trào hình thức, để xảy ra sai sót.

* Quan tâm các đối tượng ưu tiên, có tính lan tỏa cao

Cho biết năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn; để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, Thủ tướng yêu cầu bám sát chủ đề điều hành "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" của Chính phủ, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các bộ, ban, ngành, tổ chức, địa phương, đơn vị tiếp tục phát động, triển khai tích cực các phong trào thi đua; làm mới, làm sống động các phong trào thi đã có và phát động các phong trào thi đua mới. Trong đó, phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thống nhất chủ trương bổ sung phong trào xóa nhà tạm, nhà dột, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chuẩn bị kỹ và dự kiến phát động phong trào này vào đầu năm mới Giáp Thìn với cách làm mới, cách tiếp cận toàn dân, toàn diện… Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền chuyển số kinh phí còn lại của Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 để thực hiện phong trào này.

Thủ tướng yêu cầu tích cực triển khai phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"...

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến" giai đoạn 2022-2025; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt"; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan làm công tác thi đua - khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Thủ tướng chỉ rõ, cần quan tâm khen thưởng các đối tượng ưu tiên, có tính lan tỏa cao như người lao động, nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ giáo viên, y bác sĩ; tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên; các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm tốt công tác giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện; các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Cùng với đó, tổng kết, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về thi đua khen thưởng; triển khai tích cực, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định liên quan. Các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Trên cơ sở đó, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ban hành chủ trương mới để tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình hiện nay.

Thủ tướng chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, các ngành; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong tham mưu và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Cùng với đó, kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, bảo đảm tính đại diện, thực chất; ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thống nhất với Luật Thi đua, khen thưởng; ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng bảo đảm hợp lý, thiết thực, khả thi. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tránh phô trương, hình thức, tiêu cực, lợi dụng cho mục đích cá nhân, lợi ích nhóm.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong những lĩnh vực mới nổi, các động lực tăng trưởng mới./.

Phạm Tiếp

Xem thêm