Chỉ đạo, Điều hành

Thừa Thiên - Huế sẽ sắp xếp nhiều đơn vị hành chính phù hợp với thành phố trực thuộc Trung ương

Thừa Thiên Huế

Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện tại sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã để thành lập nhiều phường mới.

Ngày 14/5, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích hơn 4.947 km2, quy mô dân số hơn 1,2 triệu người của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thành phố Huế có 2 quận là Phú Xuân và Thuận Hóa; 3 thị xã gồm Hương Thủy, Hương Trà và Phong Điền; 4 huyện là Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới. Toàn thành phố Huế trực thuộc Trung ương có 48 phường, 7 thị trấn và 78 xã.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ nhập toàn bộ huyện Nam Đông và Phú Lộc để thành lập huyện mới có tên gọi là huyện Phú Lộc, với tổng diện tích tự nhiên là 1.368 km2, quy mô dân số hơn 180.600 người, với 23 xã và 4 thị trấn.

Đồng thời, tỉnh sẽ thành lập thị xã Phong Điền trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của huyện Phong Điền với diện tích hơn 945 km2, quy mô dân số gần 105.600 người. Thị xã Phong Điền có 6 phường gồm: Phong Thu, Phong Hải, Phong Phú, Phong Hòa, Phong An, Phong Hiền và 6 xã là Phong Thạnh, Phong Bình, Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Xuân.

Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện tại sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã để thành lập nhiều phường mới. Cụ thể, thành lập phường Long Hồ trên cơ sở nhập xã Hương Thọ và phường Hương Hồ; thành lập phường Thuận An trên cơ sở nhập xã Hải Dương và phường Thuận An; thành lập phường Dương Nỗ trên cơ sở nhập toàn bộ xã Phú Dương, xã Phú Mậu, xã Phú Thanh; thành lập phường Thủy Bằng trên cơ sở xã Thủy Bằng; thành lập phường Hương Phong trên cơ sở xã Hương Phong.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương, Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được nghiên cứu kỹ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch đơn vị hành chính, quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan, trên cơ sở đó sẽ giúp thành phố Huế trực thuộc Trung ương thiết lập bộ máy quản lý hành chính phù hợp. Việc Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua nghị quyết về nội dung này là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Đỗ Văn Trưởng

Tin liên quan

Xem thêm