Khoa học

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các trường Đại học

Hải Dương

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương mong muốn, việc hợp tác giữa 2 đơn vị sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương và trường Đại học Hải Dương về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
 Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN 

Chiều 16/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Hải Dương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” và ký kết giữa 2 đơn vị về phối hợp trong các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng khẳng định, đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà giáo đóng góp ý kiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời đề nghị, căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định, 2 đơn vị cần sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư.

Sở Khoa học và Công nghệ và Đại học Hải Dương phối hợp nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm vào thực tiễn... Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu.
Ảnh: Mạnh Minh -TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương mong muốn, việc hợp tác giữa 2 đơn vị sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Để tiếp tục phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ nay đến năm 2025, Hải Dương tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp để góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Tỉnh tiếp tục thực hiện các Đề án: “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2025”; “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030”. Địa phương chú trọng hoạt động thu hút các cá nhân có hoạt động khoa học, công nghệ tích cực, các chuyên gia đầu ngành tham gia nghiên cứu khoa học và tham gia các Hội đồng Khoa học và Công nghệ của tỉnh; tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán bộ khoa học phát triển tài năng...

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương Phạm Văn Mạnh phát biểu
Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Hải Dương phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học y, dược, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ; cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh... Tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Địa phương chuyển đổi số các quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và tiến tới quản lý, tác nghiệp trên môi trường mạng.

Tại Hội thảo, đại diện các trường Đại học, nhà khoa học, nhà giáo đã tham luận nhiều nội dung như: Chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các trường Đại học trong bối cảnh tự chủ; giải pháp nghiên cứu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ; giải pháp phát triển các nghiên cứu ứng dụng gắn với thực tiễn hoạt động của các trường, nghiên cứu tạo ra sản phẩm ứng dụng mang lại hiệu quả đào tạo và kinh tế…

Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương và trường Đại học Hải Dương về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
 Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN 

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương và Đại học Hải Dương đã ký biên bản ghi nhớ về phối hợp trong các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gồm: Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học Nông nghiệp, Xã hội và nhân văn, Kỹ thuật công nghệ; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; phát triển tài sản trí tuệ; thông tin tuyên truyền về các hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo; hoạt động phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hợp tác quốc tế.../.

Mạnh Tú

Tin liên quan

Xem thêm