Thời sự

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu chiến lược công tác tuyên huấn toàn quân

Từ phong trào Thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Quang cảnh Đại hội. 
Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Chiều 30/5, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Đại hội thảo luận, xác định: Thời gian tới phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác khen thưởng tiếp tục tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là thi đua thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên huấn toàn quân; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bên cạnh đó, tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Báo cáo trung tâm tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Đảng ủy Cục Tuyên huấn luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng luôn bám sát thực tiễn, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động ''Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'' thời kỳ mới; tập trung đột phá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; xung kích vào các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là vai trò tiên phong gương mẫu của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Theo đánh giá tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh. Phong trào tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các phẩm chất người làm công tác tuyên huấn trong toàn cơ quan phát triển mạnh mẽ.

Từ phong trào Thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội, Tổng cục Chính trị và Cục Tuyên huấn. Năm năm qua, có 10 tập thể được tặng Danh hiệu ''Đơn vị Quyết thắng''; 5 chiến sỹ thi đua toàn quân; 74 tập thể, 156 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen... Đặc biệt năm 2021, Cục Tuyên huấn được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.../.

Hồng Pha

Xem thêm