Xã hội

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”

Nam Định

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua luôn được Công an tỉnh Nam Định chú trọng.

 Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.
 Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biện pháp vận động quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

* Mỗi người dân là một “chiến sĩ”

Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khẳng định: Thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đổi mới mạnh mẽ về biện pháp, hình thức thực hiện, ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng, thu hút đông đảo người dân tham gia theo dõi, chia sẻ.

Hàng năm, Công an tỉnh Nam Định ban hành trên 10 biểu mẫu ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự đến trên 90% các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo… 100% Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn xóm và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường nhận được công văn đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ, Tết…

Công an thành phố Nam Định phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền bằng loa kéo tại những nơi tập trung đông dân cư.
  Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Mỗi năm lực lượng Công an các cấp đã tiếp nhận từ nhân dân hàng nghìn tin báo, tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ trên 79% vụ việc về an ninh trật tự; triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp; tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm từ 2-4% hàng năm; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, trật tự an toàn xã hội chuyển biến tích cực.

Cùng với đó, các phong trào cũng được Công an tỉnh Nam Định phát động có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, tiềm ẩn phức tạp như đảm bảo an ninh an toàn triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng…

Đặc biệt, Công an tỉnh Nam Định đã chủ động gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào khác của Đảng, Nhà nước và địa phương như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Dân vận khéo”; “Giảm nghèo bền vững”… nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời giúp cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ được vị trí của mình trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

* Mỗi mô hình là một “điểm sáng”

Các tập thể và cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định
   Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua luôn được Công an tỉnh Nam Định chú trọng, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục triển khai xây dựng phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn mới; phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”; tên mô hình, khẩu hiệu hành động, nội dung dễ hiểu, dễ nhớ.

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực, hàng năm Công an tỉnh Nam Định tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, củng cố các mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Thành lập 4 đoàn tổ chức, khảo sát đánh giá tình hình, hiệu quả và phân loại các mô hình theo mức độ khá, trung bình và yếu; qua đó đã thanh loại nhiều mô hình không còn tác dụng, đồng thời duy trì, củng cố, nhân rộng và xây mới nhiều mô hình hiệu quả.

Trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định có 70 mô hình đang được duy trì, phát huy hiệu quả tại 1.874 đơn vị, địa phương. Thông qua thực hiện các mô hình phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Công an thành phố Nam Định gặp gỡ tuyên truyền tới người dân.
   Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Tiêu biểu như mô hình “Ba an toàn” về an ninh trật tự và mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được triển khai xây dựng toàn diện trên địa bàn 226 xã, phường, thị trấn; mô hình “An toàn trường học”, “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”, “Cổng trường an toàn” ở 822 cơ sở giáo dục; mô hình “Tâm sáng hướng thiện”… trong 562 cơ sở Phật giáo; mô hình “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”… tại 187 địa bàn đồng bào theo đạo Công giáo; mô hình “Tổ tuần tra nhân dân”, “Tổ Cựu chiến binh vì dân” tại các thôn xóm, tổ dân phố và các cơ quan, doanh nghiệp.

Với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nam Định đã góp phần đấu tranh hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; góp phần định hướng dư luận xã hội, lên án đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về chủ quyền, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xúi giục, kích động nhân dân gây mấy an ninh trật tự trên địa bàn./.

Thái Thuần

Xem thêm