Khoa học

“Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam”: Tôn vinh tổ chức, doanh nghiệp chinh phục kỷ nguyên số

Chương trình sẽ diễn ra ngày 18/5/2023 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

“Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam” lần thứ nhất. (Ảnh: Minh  Quyết/TTXVN)

TTXVN- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số và được sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Chương trình biểu dương “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam". 

Hoạt động này nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chương trình biểu dương “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam” năm 2023 sẽ diễn ra ngày 18/5/2023 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam. Với mục đích chung tay xây dựng Quốc gia số với nền Khoa học công nghệ cao. Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2023 hy vọng sẽ là nơi tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, doanh nghiệp tự tin chinh phục kỷ nguyên số.

Các đơn vị hưởng ứng, đề cử, tự ứng cử và gửi hồ sơ tham gia chương trình trước ngày 5/5/2023 cũng như sẽ đồng hành cùng Ban Tổ chức trong các hoạt động. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: Hotline: 0931111199; 0916850581 hoặc Email: i4.0award@gmail.com.

Đây là năm thứ hai, Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả việc tích cực, chủ động thực hiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp và biểu dương sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống, các nhà máy sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển quản trị, sản xuất thông minh. 

Cùng với thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, doanh nghiệp, phát triển kinh tế số.

Điều này cũng từng bước tạo sân chơi bền vững cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh, nghiên cứu khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị kinh doanh; hướng đến sự liên kết, kết nối được cộng đồng các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp, cùng hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế số, đạt được thành tích cao.

Chương trình cũng biểu dương những thành công tiêu biểu, tiên phong trong công cuộc phát triển Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số thuộc khối hành chính Nhà nước; sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh; tạo sân chơi cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng các giải pháp nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh, nghiên cứu và triển khai các sáng kiến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị kinh doanh.

Chương trình được triển khai trên toàn quốc, qua 2 cấp: Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo. Hội đồng Chung khảo gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín.

Các tiêu chí đánh giá bình chọn và biểu dương gồm 4 hạng mục. Hạng mục 1: Biểu dương các doanh nghiệp đã thực hiện các dự án chuyển đổi số thành công, tiêu biểu, có định hướng tương lai trong việc xây dựng nhà máy thông minh, trong quản lý chuỗi cung ứng thông minh và các sản phẩm, dịch vụ thông minh.

Hạng mục 2: Biểu dương các tổ chức, doanh nghiệp triển khai Đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học và công nghệ ứng dụng công nghệ số, tự động hóa sản xuất, đổi mới mô hình quản trị, kinh doanh tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế số.

Hạng mục 3: Biểu dương các doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ số xuất sắc được ứng dụng trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hạng mục 4: Biểu dương các tổ chức/địa phương tiêu biểu tích cực thực hiện chủ trương cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Biểu dương các doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ số xuất sắc được ứng dụng trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.

Lý Thanh Hương

Xem thêm