Môi trường

Trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Tại Hội thảo quốc tế góp ý cho Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản vào ngày 13/3, ở Hà Nội, các đại biểu sẽ trao đổi các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về khoáng sản để bảo đảm chất lượng của Dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản được bố cục thành 12 chương
Ảnh minh họa: Nguyễn Đán/TTXVN

TTXVN - Nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế góp ý cho Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản vào ngày 13/3, tại Hà Nội.

Tại Hội thảo này, các đại biểu sẽ trao đổi kinh nghiệm quốc tế về công tác xây dựng Luật, các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về khoáng sản để bảo đảm chất lượng của dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, các vấn đề liên quan. Trong đó, hơn 10 nhóm vấn đề cần trao đổi kinh nghiệm các nước trên thế giới gồm: Cách tính và áp dụng thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phương thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thế chấp, góp vốn quyền khai thác khoáng sản; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; ước tính tài nguyên và trữ lượng khoáng sản, các khoáng sản đi kèm.

Ngoài ra, còn có các nhóm vấn đề về thăm dò khoáng sản ở các khu vực hạn chế; kiểm tra, giám sát; cung cấp thông tin về thăm dò, khai thác; cấp giấy phép khai thác; những thách thức của đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ ở các giai đoạn khác nhau, ở các khu vực pháp lý khác nhau...

Dự kiến chủ đề được trình bày bao gồm: Giới thiệu về bối cảnh xây dựng Luật, tổng quan về Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoáng sản tại Việt Nam; chính sách địa chất và khoáng sản Việt Nam và các chủ đề liên quan khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện quá trình xây dựng Dự thảo Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản được xây dựng gồm 117 điều và được bố cục thành 12 chương, tăng 01 chương và 31 điều (so với Luật Khoáng sản năm 2010), tăng 01 chương và giảm 19 điều (so với Đề cương đã được thông qua)./.

Diệu Thúy

Xem thêm