An sinh

Trên 92% hộ nghèo Đắk Nông được vay vốn chính sách

Đắk Nông

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực, quan trọng và có tác động rất lớn trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Các hộ dân tại huyện nghèo Đắk Glong phát triển kinh tế nhờ vốn vay chính sách
Ảnh: Minh Hùng -TTXVN

Ngày 25/6, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40, tín dụng chính sách đã được triển khai tới 100% các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Nông, bình quân hàng năm tăng trưởng tín dụng từ 10% trở lên. Hiện nay, tổng dư nợ đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với năm 2014.

Sau 10 năm, toàn tỉnh Đắk Nông đã có hơn 440.000 lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách, với tổng doanh số cho vay hơn 12.000 tỷ đồng. Trong số đó, có hơn 131.000 lượt hộ vay vốn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nợ quá hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông hiện hơn 4,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% so với tổng dư nợ, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (0,21%).

Các hộ dân tại huyện nghèo Đắk Glong phát triển kinh tế nhờ vốn vay chính sách.
Ảnh: Minh Hùng - TTXVN

Nhìn chung, vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực, quan trọng và có tác động rất lớn trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân tại các địa phương trong toàn tỉnh. Việc thực hiện Chỉ thị số 40 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, góp phần tạo nên diện mạo mới cho nhiều vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, góp phần ngăn chặn tệ "tín dụng đen" ở khu vực nông thôn.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định tín dụng chính sách có vai trò rất quan trọng đối với tỉnh Đắk Nông. Tỉnh hiện có hơn 230.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 1/3 tổng dân số cả tỉnh) và tín dụng chính sách là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để người nghèo tiếp cận nguồn vốn để thoát nghèo. Hiện toàn tỉnh có hơn 92% hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục hỗ trợ người nghèo tiếp cận nguồn vốn; tăng cường tuyên truyền cho người nghèo về các điều kiện cần và đủ để được vay vốn; cũng như có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để giúp người dân phát triển kinh tế, vườn lên làm giàu…

Ông Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ngân sách tỉnh Đắk Nông cũng đã bố trí 310 tỷ đồng sang để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã tham gia vào Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện; và các địa phương đều tạo điều kiện để ngân hàng chính sách xã hội đặt điểm giao dịch tại 71 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh…

Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, ông Dương Quyết Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt Chỉ thị số 40. Hằng năm, cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn cho vay; thực hiện tốt việc điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và các đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng khác làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các công việc được ủy thác, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn./.

Minh Hùng

Tin liên quan

Xem thêm