An sinh

Bảo hiểm xã hội sẵn sàng sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Từ ngày 1/7 tới, tài khoản định danh điện tử VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.

Ngày 29/5, Văn phòng Chính phủ có Công văn 3701/VPCP-KSTT về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính. Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, từ ngày 1/7 tới, tài khoản định danh điện tử VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử.

Định danh điện tử là một hình thức xác thực và chứng thực danh tính của cá nhân hoặc tổ chức thông qua các phương tiện, công nghệ điện tử trên môi trường điện tử. Với vai trò là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang tập trung các nguồn lực, phát huy lợi thế sẵn có của ngành để sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Chuẩn bị cho việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ngành kết nối với Bộ Công an để chia sẻ, xác thực thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, đồng bộ xác thực thông tin định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến tháng 6/2024, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai đồng bộ thông tin tài khoản giao dịch điện tử VssID – bảo hiểm xã hội số (tài khoản đăng nhập là mã số bảo hiểm xã hội) do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp với tài khoản định danh điện tử VneID (tài khoản đăng nhập là số định danh cá nhân, số căn cước công dân) do Bộ Công an cấp.

Để triển khai dịch vụ công trên môi trường điện tử, đến nay, toàn quốc đã có khoảng 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội được cấp với quy trình tương đương định danh mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP.

Theo thống kê trên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay đã có hơn 12,2 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID, giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng triển khai tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế (với khoảng 112 triệu lượt đề nghị tích hợp, tính đến hết tháng 5/2024), thông tin sổ bảo hiểm xã hội (với khoảng 19,4 triệu lượt đề nghị tích hợp) lên ứng dụng VNeID nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, theo dõi thông tin đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh của người dùng.

Nhằm triển khai hiệu quả việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình tương tác, giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm