An sinh

Quảng Ngãi hỗ trợ 70% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng yếu thế

Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế, sẽ hỗ trợ 70% kinh phí mua bảo hiểm y tế (khoảng 9 tỷ đồng/năm) cho nhóm đối tượng yếu thế.

Các đại biểu biểu quyết.
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ngày 18/6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua 7 Nghị quyết quan trọng. Trong đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh được thông qua đã xác định, Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ 70% kinh phí mua bảo hiểm y tế (khoảng 9 tỷ đồng/năm) cho nhóm đối tượng yếu thế.

Đó là hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế); người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên là con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 60% trở xuống; học sinh, sinh viên là con gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế; người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 6 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tỉnh sẽ sáp nhập xã Đức Thắng và xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức) thành xã Thắng Lợi, có diện tích gần 16,4 km2, dân số gần 17.000 người.

Tỉnh cũng sáp nhập, sắp xếp 3 đơn vị hành chính xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương, thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) thành 2 đơn vị hành chính. Theo đó, một phần của xã Nghĩa Mỹ nhập vào thị trấn Sông Vệ thành đơn vị hành chính thị trấn Sông Vệ, có diện tích hơn 6,4 km2, dân số hơn 15.000 người; nhập phần còn lại của xã Nghĩa Mỹ vào xã Nghĩa Phương thành đơn vị hành chính xã Nghĩa Phương, có diện tích 7,3 km2, dân số hơn 10.000 người.

Ngoài ra, tỉnh sẽ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số xã Nghĩa An vào xã Nghĩa Phú (thành phố Quảng Ngãi) thành đơn vị hành chính mới là xã An Phú, có diện tích gần 7,7 km2, dân số hơn 31.000 người.

HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết mức hỗ trợ, trợ cấp đối với lực lượng tham bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu và quản lý hộ tịch trên địa bàn; Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chỉ duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Nghị quyết phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, phát biểu. 
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ, việc HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết là quyết định phù hợp quy định của pháp luật, yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lực nhà nước được giao của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, đối với việc thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các xã, thị trấn giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi, đây là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh và gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ đảm bảo theo quy định. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ngãi giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 170 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 145 xã, 17 phường và 8 thị trấn.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu, đại diện các sở, ngành, địa phương rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024, các chương trình, hành động trong nhiệm kỳ, đánh giá những thuận lợi, những mặt chưa đạt chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội nhiệm kỳ sắp đến.

“Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, do vậy các địa phương phải rà soát những tồn tại của các dự án, công trình trên địa bàn, đánh giá kết quả thực hiện; đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam, công tác giải ngân vốn đầu tư công", Chủ tịch HĐND Bùi Thị Quỳnh Vân nói./.

Phạm Văn Cường

Tin liên quan

Xem thêm