An sinh

Thực hiện hiệu quả lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

Với quan điểm "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế.

Nhờ có bảo hiểm y tế, người dân huyện vùng cao Văn Chấn (Yên Bái) được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại ngay tại Trung tâm Y tế huyện, tháng 11/2023. 
Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã đặt quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nói chung và Chỉ thị số 38- CT/TW của Ban Bí thư nói riêng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào chính sách bảo hiểm y tế nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước.

Với mục tiêu đặt quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách làm trọng tâm, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 38, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2024 đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, độ bao phủ bảo hiểm y tế tăng đều qua từng năm và tiệm cận với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân; quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế được đảm bảo kịp thời với thủ tục ngày càng cải cách theo hướng tạo thuận lợi, tăng sự hài lòng cho người thụ hưởng...

Tỷ lệ bao phủ phát triển bền vững

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bám sát thực tiễn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đưa ra những giải pháp đồng bộ, đúng hướng, quyết liệt trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Với vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế. Đến nay, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, do chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Hệ thống Tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được mở rộng, bố trí các điểm thu, nhân viên thu đến từng thôn, bản, tổ dân phố.

Kết quả, số người tham gia bảo hiểm y tế năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tăng trưởng bền vững trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, thách thức nhiều hơn là thuận lợi. Năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số. Năm 2009, sau khi Chỉ thị 38 được ban hành, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (tăng trên 10 triệu người so với năm 2008), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 58,2% dân số.

Năm 2023, đã có trên 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, thời điểm chưa có Chỉ thị số 38, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,35% dân số, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý, kết quả phát triển người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có sự tăng trưởng rất ấn tượng, từ 3,76 triệu người tham gia (năm 2009) tăng lên thành 24,89 triệu người (năm 2023), gấp 6,6 lần so với năm 2009.

Việc giữ vững tốc độ phát triển bảo hiểm y tế trong khi đời sống người dân còn khó khăn một lần nữa đã khẳng định sự kiên định, quyết liệt của toàn hệ thống chính trị nói chung và ngành Bảo hiểm xã hội nói riêng trong việc thực hiện hiệu quả lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa thể hiện trách nhiệm của ngành trong đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở nước ta đã tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đây không chỉ là minh chứng thể hiện sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, mà còn cho thấy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nhận thức, hiểu biết của người dân, doanh nghiệp, người lao động về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của chính sách bảo hiểm y tế và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật bảo hiểm y tế đã nâng cao rõ rệt.

Tạo nên kết quả tích cực đó, công tác truyền thông, tư vấn bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng là cầu nối để lan tỏa chính sách bảo hiểm y tế đến với nhân dân. “Công tác truyền thông phải luôn đi trước một bước” là quan điểm nhất quán của toàn ngành Bảo hiểm xã hội từ chỉ đạo, điều hành cho đến hành động.

Thời gian qua, công tác truyền thông chính sách bảo hiểm y tế đã được triển khai đồng bộ, tăng cường, đổi mới theo hướng chuyên nghiệp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù từng nhóm chủ đề, đặc điểm văn hóa vùng miền, đảm bảo truyền tải thông tin tới người dân, người lao động dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới người dân. 
Ảnh: PV

Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức thành công trên 1.000 hội nghị, hội thảo…, hơn 170.000 tin, bài, phóng sự…, phát hành hàng chục triệu ấn phẩm các loại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn phát huy thế mạnh của truyền thông số, truyền thông hiện đại, như: xây dựng, vận hành các kênh truyền thông mạng xã hội (Fanpage, Zalo OA); phát huy hiệu quả tư vấn, giải đáp thông tin cho nhân dân qua hệ thống chăm sóc khách hàng, ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên các kênh hotline và Cổng thông tin điện tử của ngành.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng ngân hàng 3.000 câu hỏi/trả lời với hơn 110.000 dữ liệu huấn luyện và sớm vận hành Hệ thống trả lời tự động với mục tiêu nâng cao khả năng hỗ trợ người dân và tổ chức khi tương tác với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng

Thực hiện quan điểm "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Số lượt người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh tăng nhanh qua từng năm.

Năm 2009, có 88,64 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là 15.396 tỷ đồng, đến năm 2015 số lượt khám, chữa bệnh là 130,17 triệu (tăng 46,8% so với năm 2009), năm 2020 là 167,34 triệu lượt (tăng 28,6% so với năm 2015) và năm 2023 là 174 triệu lượt (tăng 4% so với năm 2020). Từ năm 2009 đến năm 2023, bình quân lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mỗi năm là trên 141 triệu lượt/năm (tăng 59,5% so với năm 2009), với tổng chi phí khám, chữa bệnh bình quân 66,2 nghìn tỷ đồng/năm (tăng 330% so với năm 2009).

Giai đoạn cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội càng được phát huy, góp phần chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống nhân dân, tạo thêm niềm tin vững chắc vào chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Ngoài giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo ra nhiều tiện ích, lợi ích cho người tham gia, thụ hưởng và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc phát hiện, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng và vận hành chính thức từ tháng 7/2016, đã kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với gần 13 nghìn cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Các năm qua, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gần 300 triệu lượt hồ sơ giao dịch trực tuyến, trong đó mỗi năm có hơn 170 triệu lượt đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Đặt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế làm trọng tâm, trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức cung ứng dịch vụ y tế, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế và cùng thực hiện trách nhiệm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế./.

Mai Đức

Tin liên quan

Xem thêm