Xã hội

Đa dạng giải pháp tăng nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Bạc Liêu

Ngành Bảo hiểm xã hội tăng cường giám định; thanh kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế; thực hiện các giải pháp chống lạm dụng, trục lợi quỹ, đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Ảnh: TTXVN phát

Ngày 23/5, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương còn một số hạn chế như: Nhận thức về vai trò của bảo hiểm y tế một số nơi còn chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ít cấp ủy, chính quyền địa phương còn thiếu quyết liệt; công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu, rộng, hiệu quả. Cùng với đó, việc thực hiện chính sách mới làm giảm số người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực khó khăn được ngân sách Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, dẫn đến số lượng và tỷ lệ dân số có thẻ bảo hiểm y tế ở nhiều địa phương giảm mạnh.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: TTXVN phát

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo hiểm y tế trong thời gian tới, ông Phạm Văn Thiều yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ và hiệu quả hơn các nhiệm vụ, giải pháp để tăng nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Các đơn vị phải xác định công tác bảo hiểm y tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp điều hành; có sự thống nhất trong nhận thức, đồng lòng, quyết tâm tổ chức thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải quan tâm sâu sát, thường xuyên theo dõi, cập nhật và chỉ đạo công tác này một cách quyết liệt; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được đây là giải pháp tốt, rất nhân văn của Đảng và Nhà nước ta với phương châm “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị, ngành Bảo hiểm xã hội tăng cường công tác giám định; thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế; phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với ngành Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.
Ảnh: TTXVN phát

Qua 15 năm triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, công tác bảo hiểm y tế tỉnh Bạc Liêu đã có chuyển biến đáng kể. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và của cả hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt. Sự chủ động phối hợp của các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong tuyên truyền, vận động, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và phát triển bảo hiểm y tế toàn dân được chú trọng. Từ đó, số người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2008, toàn tỉnh có 273.950 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 32,32% dân số. Đến năm 2023, có 660.408 người tham gia bảo hiểm y tế (tăng gấp 2,41 lần), tỷ lệ bao phủ đạt 87,37% dân số.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để chính sách bảo hiểm y tế ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 38./.

Lê Tuấn Kiệt

Tin liên quan

Xem thêm