Chính phủ hành động

Năm nhóm tiện ích thiết thực phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai 5 nhóm tiện ích phục vụ thiết thực người dân và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp làm thủ tục bảo hiểm. 
Ảnh: TTXVN phát

Các nhóm tiện ích được triển khai bao gồm: Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nhóm tiện ích phục vụ công dân số; nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội; nhóm tiện ích hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và nhóm tiện ích hoàn thiện hệ thống chỉ đạo, điều hành phục vụ người tham gia, thụ hưởng ngày càng tốt hơn.

Đối với nhóm tiện ích thứ nhất là phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hiện nay, tất cả thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên nhiều nền tảng, hình thức. Trong số 25 thủ tục hành chính của ngành, có 20 thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai thành công 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông này, người dân chỉ cần khai báo một lần để thực hiện 3 thủ tục hành chính tại 3 cơ quan nhà nước khác nhau và khi có kết quả sẽ được thông báo đến 1 cơ quan để nhận (hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích tại nhà) đầy đủ giấy tờ, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức đi lại…

Ngoài ra, ngành cũng triển khai thành công 3 dịch vụ công trực tuyến được giao tại Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022, đó là: Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (tham gia mới, chuyển từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần (không bao gồm đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Y tế triển khai liên thông dữ liệu điện tử giấy khám sức khỏe lái xe (phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến), giấy chứng sinh, giấy báo tử từ các cơ sở khám, chữa bệnh qua hạ tầng công nghệ thông tin của ngành. Đến nay, đã có hơn 4,3 triệu dữ liệu điện tử của 3 loại giấy tờ nêu trên được liên thông qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên Hệ thống Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được số hóa (trả kết quả bản điện tử).

Những kết quả trong triển khai nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã giúp người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia, hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ngày càng thuận tiện, không cần giao dịch trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Người dân, doanh nghiệp chủ động, tiết kiệm thời gian, chi phí, không bị ảnh hưởng bởi không gian, thời gian, tình hình sức khỏe, thời tiết. Đồng thời có thể chủ động theo dõi quá trình, kết quả giải quyết, đảm bảo công khai, minh bạch.

Đối với nhóm tiện ích thứ hai là phục vụ công dân số, thực hiện mục tiêu từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số giao dịch theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cấp bản điện tử của sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời hoàn thiện và đưa vào triển khai thành công ứng dụng VssID từ năm 2020 và từ ngày 01/6/2021 triển khai sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với trên 92 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip thành công phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh.

“Việc triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế”, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.

Ngành Bưu điện sẵn sàng các nguồn lực cho kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Ảnh: Hoàng Trung Hiếu - TTXVN

Đối với nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt, nâng số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị lên 64%, tăng khoảng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao). Phương thức chi trả này giúp người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp tiết kiệm thời gian, không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả, bảo đảm an toàn, nhanh chóng.

Nhóm tiện ích hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và nhóm tiện ích hoàn thiện hệ thống chỉ đạo, điều hành phục vụ cũng mang đến những lợi ích thiết thực. Việc xác thực hơn 96,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở quan trọng để triển khai cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người tham gia trong việc kê khai, hoàn thiện thủ tục.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang quyết liệt triển khai, vận hành hệ thống công nghệ thông tin của ngành theo định hướng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao. Cơ quan này duy trì hoạt động Trung tâm dữ liệu tập trung và đảm bảo an toàn thông tin cho 28 hệ thống ứng dụng phục vụ nghiệp vụ, đảm bảo 100% nghiệp vụ của ngành thực hiện trên phần mềm ứng dụng. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 100% hồ sơ được tạo lập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối với hơn 13 nghìn cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; hơn 621 nghìn đơn vị, doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội, qua đó giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm