An sinh

18,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 1,16 triệu người, đưa tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội lên khoảng 18,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu.
Ảnh: PV

Sáng 14/6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quý II/2024.

Điểm đáng chú ý trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2024, được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nêu ra là số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%), đưa tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội lên khoảng 18,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi (riêng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 202 nghìn người, tương đương 14,25%, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên 1,62 triệu người.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023. Với sự tăng trưởng bền vững này, có cơ sở để tin tưởng độ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2024 sẽ đạt trên 94% dân số.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), chính sách cải cách tiền lương…

Ngành tập trung đề xuất, đánh giá tác động của các quy định, chính sách đối với công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… nhằm thực thi chính sách hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân, người lao động và doanh nghiệp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất cao, dự kiến ngày 25/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ thông qua dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Từ đầu năm đến nay, công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và nhân dân. Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết cho 442,38 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Quang cảnh Hội nghị.
Ảnh: PV

Ngành thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú, tăng 6,563 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023; với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định.

Việc quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả, trên tinh thần tối ưu hóa sử dụng quỹ nhưng phải đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác này. Ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa về quy trình, hồ sơ, thủ tục; ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện mà trọng tâm là Đề án số 06 của Chính phủ… Nhờ đó, đã đem lại rất nhiều lợi ích, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 1 trong 7 cơ quan hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Công tác thông tin, truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tăng cường đổi mới với nhiều hoạt động truyền thông đa dạng, thiết thực, phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành, nhất là các chỉ tiêu phát triển hiệu quả, bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác phối hợp truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với các cơ quan thông tấn, báo chí ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản, chuyên nghiệp./.

PV

Xem thêm