Chính sách mới

Lập Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16

Theo Quyết định, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 951/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023.

Theo Quyết định, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Tiến sĩ Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (thường trực); Tiến sĩ Phạm Huy Giang, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Ngọc Ân, Tiến sĩ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ông Nguyễn Đình Đản, Thiếu tướng, Tiến sĩ, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Anh Tuấn, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; ông Phạm Quang Tùng, Vụ trưởng Vụ thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Viết Lộc, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Thái Văn Thành, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Quang Báu, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Phạm Hồng Chương, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 16 năm 2023.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú". Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết công việc. Thành viên và Tổ Thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng do Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Trần Phương

Xem thêm