Xã hội

Tuyên truyền thông tin đối ngoại và tình hình biển đảo cho người dân ven biển

Sóc Trăng

Hội nghị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, nhân dân các dân tộc khu vực biên giới biển.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Từ ngày 1 - 3/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại trên khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030, năm 2023 cho hơn 700 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về các nội dung: Chính sách đối ngoại của Việt Nam và kết quả công tác đối ngoại thời gian gần đây; đường lối đối ngoại của Đảng, tình hình về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và quan điểm của Đảng về bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo trong tình hình mới; tuyên truyền công tác vận động nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ý nghĩa của hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân…

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, nhân dân các dân tộc khu vực biên giới biển của tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng biển đối với an ninh quốc gia; tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, cổ vũ, động viên cán bộ và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh Sóc Trăng hoà bình, ổn định và ngày càng phát triển./.

Trung Hiếu

Xem thêm