Xã hội

Thi đua chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội

Việc đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhằm củng cố niềm tin của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới.

TTXVN - Chiều 2/11, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tới các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động Thủ đô.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết, việc đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển Thủ đô và đất nước; củng cố niềm tin của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động; sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, chủ doanh nghiệp để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; cổ vũ, động viên đoàn viên, người lao động Thủ đô phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, củng cố niềm tin về vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các cấp Công đoàn của thành phố kết hợp tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn; biểu dương những tấm gương tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn và các phong trào thi đua yêu nước, sự quyết tâm, nỗ lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Công tác tuyên truyền được nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đồng thời bảo đảm chất lượng, thiết thực, tránh lãng phí, hình thức; đấu tranh kịp thời, hiệu quả đối với các thông tin sai trái, thù địch về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai tuyên truyền cổ động trực quan như: Lắp đặt từ 5 đến 10 cụm mô hình tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại các địa điểm có đông người qua lại; lắp đặt các tấm pano (biển quảng cáo) lớn tại 5 huyện cửa ngõ Thủ đô; treo 2.000 banner (quảng cáo ngoài trời) tuyên truyền trên các tuyến phố chính, các tuyến đường dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia và nơi lưu trú của đại biểu dự Đại hội; tuyên truyền nội dung các pano và đoạn phim giới thiệu về Đại hội trên hệ thống màn LED của thành phố.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn cơ sở làm tốt việc nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; biểu dương các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, có thành tích xuất sắc; hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện các công trình, sản phẩm, các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể thao, triển lãm ảnh, các cuộc thi... chào mừng Đại hội./.

Linh Khánh

Tin liên quan

Xem thêm