Chỉ đạo, Điều hành

Ủy viên Bộ Chính Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thể giao cho Trường Chính trị tỉnh tham mưu, nghiên cứu những vấn đề lớn, mang tính chiến lược liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (bên phải) trao biểu trưng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

TTXVN - Sáng 27/4, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự buổi lễ và trao Bằng công nhận cho lãnh đạo nhà trường.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và lớn mạnh, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự là một trong ba trường đầu tiên trong cả nước được đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Nhà trường đã đạt 6/6 tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt chuẩn, có những tiêu chí đạt hoặc tiệm cận chuẩn mức 2...

Ghi nhận nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc cùng tập thể cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Chính trị tỉnh trong quá trình phát triển, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có thể giao cho Trường Chính trị tỉnh tham mưu, nghiên cứu những vấn đề lớn, mang tính chiến lược liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương; đặc biệt là công tác tổng kết thực tiễn. Đối với nhà trường, cần tiếp tục phấn đấu để nâng lên chuẩn mức 2, phát huy truyền thống bề dày hơn 60 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế, vai trò là một trong những trung tâm văn hóa tiêu biểu, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chất lượng cao, tham gia có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu chính sách quan trọng cho tỉnh Vĩnh Phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết: Được đón Bằng công nhận Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 không chỉ là vinh dự của Trường Chính trị tỉnh mà còn là vinh dự của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Lãnh đạo nhà trường trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn, quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, xây dựng bản sắc văn hóa trường Đảng; đồng thời phấn đấu để sớm đưa nhà trường đạt chuẩn mức 2 vào năm 2027.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt lãnh đạo nhà trường khẳng định quyết tâm tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các tiêu chí chuẩn mức độ 1 đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới đạt chuẩn mức 2, phấn đấu đưa Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc trở thành Trung tâm đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh có trình độ, là trung tâm nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của địa phương./.

Hoàng Mạnh Hùng

Xem thêm