Xã hội

Vĩnh Phúc: Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu"

Vĩnh Phúc

Xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" góp phần nâng cao thu nhập, phúc lợi của nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TTXVN - Ngày 21/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh về xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" giai đoạn 2023 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh, Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 06 HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 là những cơ sở pháp lý quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" cũng góp phần nâng cao thu nhập, phúc lợi của nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị cũng nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước trình bày dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 và Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai các nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị bày tỏ sự đồng thuận, quyết tâm cao trong thực hiện các nghị quyết. Một số đại biểu đưa ra những thuận lợi, khó khăn tại địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện và đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm OCOP trong sản xuất nông nghiệp; thành lập các hợp tác xã, tổ thu gom rác thải, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Các đại biểu cũng mong muốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ địa phương xây dựng kế hoạch phục dựng các hương ước, quy ước, lễ hội truyền thống; sớm có hướng dẫn cụ thể quá trình giải ngân nguồn vốn hỗ trợ bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu lãnh đạo các địa phương phân công nhiệm vụ rõ ràng, Bí thư cấp ủy phải là Trưởng Ban chỉ đạo, phát huy cao nhất vai trò của cả hệ thống chính trị trong triển khai các nghị quyết. Đặc biệt cần tuân thủ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ "dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra", tránh sự áp đặt, chủ quan duy ý chí khi triển khai. Các cấp, ngành khẩn trương quán triệt nghị quyết của HĐND tỉnh về tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu". Từ đó phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, các hội, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến để các tầng lớp nhân dân được hưởng thành quả của việc xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu"./.

Hoàng Mạnh Hùng

Xem thêm