Chỉ đạo, Điều hành

Vùng 5 Hải quân và 3 tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Kiên Giang

Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng quà lưu niệm cho các địa phương. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

TTXVN - Ngày 11/1/2022, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc năm 2022; ký kết chương trình thực hiện năm 2023 với phương châm “Nhạy bén, sắc sảo, sâu rộng, hiệu quả, sát thực tiễn, sát đối tượng”.

Nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023 là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển, đảo gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, nhất là Nghị quyết số 36/NQ-TW khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các bên phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về giải quyết tranh chấp ở Biển Đông; những chứng cứ lịch sử, pháp lý, thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kết quả sau 40 năm Việt Nam tham gia Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982...

Các bên phối hợp tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông... Các bên đẩy mạnh hoạt động, giao lưu, kết nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dân vận, giúp dân phòng, chống thiên tai, bão lốc, tìm kiếm cứu nạn và những hoạt động an sinh xã hội khác.

Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2023 tập trung vào những nội dung: Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân các địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về mục tiêu, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển đảo gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển và các vấn đề có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Mặt khác, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang phối hợp tổ chức các chương trình hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm tình thương”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, củng cố quốc phòng - an ninh, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tổ chức các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế cho các hộ gia đình nữ trên những địa bàn biển, đảo; tổ chức thăm, giao lưu, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết: “Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực, chủ động, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, niềm tin cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về biển, đảo, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động nguồn lực cùng chung tay góp sức vì biển đảo, quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.”

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các địa phương triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo theo hướng thiết thực, hiệu quả, kết hợp huy động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các bên vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp để tuyên truyền phù hợp với từng đơn vị, địa phương, thời gian, đối tượng, đặc điểm, điều kiện cụ thể; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề biển, đảo; tập trung tuyên truyền về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại quốc phòng, đấu tranh, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.../.

Lê Huy Hải

Xem thêm