Môi trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai - hướng tới chuyển đổi dịch vụ công

Hà Nội

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) đã được gia hạn thực hiện đến ngày 30/6/2023.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân chỉ đạo tại Hội nghị  (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)


TTXVN- Ngày 9/2, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) đã được gia hạn thực hiện đến ngày 30/6/2023 do yêu cầu mới của công tác xây dựng hệ thống thông tin và trên cơ sở đề nghị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia. Dự án đã được thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2021. 

Thời gian qua, dự án đã có những đóng góp đáng kể vào công tác quản lý nhà nước và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; góp phần tạo ra nhiều chuyển biến tích cực đối với các hoạt động tại Trung ương và địa phương (công tác giải ngân, đấu thầu, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số …).

Bước đầu, dự án đã tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của các tỉnh lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và vận hành theo mô hình tập trung, thống nhất; kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và hệ thống một cửa hành chính công góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của địa phương, từng bước chuyển đổi dịch vụ công đất đai từ trực tiếp sang trực tuyến, giúp cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu, năm 2023, tập trung đạt được các mục tiêu đã đề ra trong dự án, góp phần vào công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Giám đốc Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung ương cho rằng, các tỉnh tham gia thực hiện Dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đầy đủ các nội dung cần thực hiện, kết thúc đúng thời gian yêu cầu và đạt được mục tiêu của dự án mà Chính phủ đã phê duyệt và tuân thủ theo Hiệp định tài trợ đã ký kết.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, nghiệm thu cơ sở dữ liệu đất đai và đưa ngay vào vận hành, khai thác sử dụng; phối hợp với các đơn vị của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai đi kiểm tra về công tác nghiệm thu, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; đảm bảo sau khi hoàn thành, cơ sở dữ liệu đất đai được đưa ngày vào sử dụng, cập nhật, khai thác thường xuyên tích hợp lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia...

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Báo cáo kết quả triển khai dự án cho thấy, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh việc vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tại địa chỉ https://nlis.vilg.gov.vn/.

Đến nay, 210/237 huyện thuộc 29/30 tỉnh, thành phố đã hoàn thành kết nối vận hành tham gia dự án.Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an đã thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục vụ người dân. Trong 305 huyện đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư có 281 huyện của dự án VILG.

Ngoài ra, các dịch vụ trên hệ thống thông tin đất đai tại các địa phương đã kết nối liên thông thuế điện tử tại 24/30 tỉnh, thành phố thực hiện Dự án; kết nối hệ thống 1 cửa điện tử tại 18/30 tỉnh; kết nối cổng dịch vụ công quốc gia về thanh toán nghĩa vụ tài chính đất đai cấp độ 4 cho 30/30 tỉnh thuộc dự án.../.

Diệu Thuý

Xem thêm