Môi trường

Xây dựng công trình Mốc độ cao thế kỷ phục vụ công tác quy hoạch

Công trình Mốc độ cao thế kỷ sẽ cung cấp giá trị độ cao chính xác phục vụ công tác quy hoạch, phát triển đô thị và các công trình phụ trợ.

 

Nghi thức khởi công xây dựng công trình mốc độ cao thế kỷ. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Tại Lễ khởi công xây dựng công trình Mốc độ cao thế kỷ thuộc Dự án “Hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển" diễn ra vào ngày 11/10, tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Huy cho biết, hạng mục xây dựng Mốc độ cao thế kỷ dự kiến hoàn thành vào ngày 12/3/2025 sẽ cung cấp giá trị độ cao chính xác phục vụ công tác quy hoạch, phát triển đô thị và các công trình phụ trợ như: Hệ thống giao thông, cống thoát nước, hệ thống đường ống…, giúp tăng cường hiệu quả chống ngập úng, bố trí quy hoạch phù hợp với địa hình.

 

Dự án “Hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-BTNMT ngày 1/3/2022, thực hiện trong 3 năm từ 2022 - 2025; giao cho Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam làm chủ đầu tư.

 

Dự án sẽ triển khai xây dựng 99 mốc độ cao trên địa bàn 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mục đích hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia bền vững, ổn định đảm bảo xác định chính xác và thống nhất về độ cao của mọi điểm, mọi vị trí trong cả nước, đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Trong quá trình triển khai thi công xây dựng Mốc độ cao thế kỷ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức phân công đơn vị quản lý, cán bộ lãnh đạo phụ trách cụ thể các hạng mục, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công, đảm bảo kỹ - mỹ thuật công trình và công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường nơi thi công; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

 

Khởi công xây dựng công trình cột mốc độ cao thế kỷ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Lâm, mạng lưới độ cao của nước ta được xây dựng từ những năm 1959, đã trải qua nhiều giai đoạn đo đạc xây dựng. Trong lần gần nhất là giai đoạn từ năm 2001 đến 2008, các đường độ cao hạng I và hạng II đã được đo đạc lại.

 

Kết quả điều tra, khảo sát năm 2016 về hiện trạng hệ thống điểm mốc độ cao nhà nước hạng I, hạng II trên phạm vi toàn quốc do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thực hiện cho thấy, có tới hơn 30% số lượng điểm mốc độ cao đã bị mất, bị hư hại không sử dụng được.

 

Tại nhiều khu vực trên phạm vi toàn quốc, hệ thống điểm mốc độ cao quốc gia hiện nay cần phải được bổ sung, hoàn thiện, đo đạc, kiểm tra, đánh giá, tính toán bình sai lại một cách có hệ thống để đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy, phục vụ công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Hệ thống độ cao là một thành phần trong hệ thống các lưới trắc địa cơ bản quốc gia, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Hệ thống độ cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu địa hình lãnh thổ, lãnh hải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai lũ lụt và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xác định bảo đảm độ chính xác và sự thống nhất về độ cao cho mọi điểm, mọi vị trí trên phần đất liền và trên các đảo luôn là yêu cầu hàng đầu cần phải đạt được của một hệ thống độ cao hiện đại.

 

Để đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện Dự án, bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện dự án đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ công tác quản lý của các bộ, ngành và địa phương./.

 

PV

Xem thêm