Thời sự

Xây dựng lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng

Hà Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức yêu cầu, lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

(TTXVN) Chiều 12/12, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác quốc phòng là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Cùng với đó, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, không để bị động, bất ngờ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức yêu cầu, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật; tổ chức tốt việc đón nhận, tư vấn hướng nghiệp cho bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Các cấp, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các Đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2021-2025 nhất là đề án xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành chức năng chủ động tham mưu giúp tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức yêu cầu, lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh. Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội...

Năm 2022, công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được duy trì có nền nếp, qua kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 được đánh giá đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh được thực hiện tốt, thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết, ổn định tình hình ngay tại cơ sở. Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất, công trình quốc phòng; hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt. Ngoài ra, các địa phương quan tâm đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn…/.

Nguyễn Chinh

Xem thêm